Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

bobrujsk_bobruisk

Hlavní stránka Bělorusko http://www.cesty.in/Belorusko

Bobrujsk (Bobruisk)

Bobrujsk (rus. Бобруйск, běl. Бабруйск) je důležité průmyslové centrum s 227 tis. obyvateli - tři čtvrtiny tvoří Bělorusové, 20 % Rusové, Ukrajinci, Židé a Poláci. Nachází se v mogilevské oblasti přibl. 110 km Mogileva a 130 km jihovýchodně od Minsku na dopravní spojnici mezi Minskem a ukrajinským hlavním městem Kyjevem. Nachází se zde významný výrobce automobilových pneumatik a ve dnech 13. až 23. dubna 2010 hostila místní Bobrujsk-Arena spolu s Minsk-Arenou mistrovství juniorů do 18 let v ledním hokeji.

Název města pravděpodobně pochází z běloruského slova „bobjor“ [bobr] podle bobrů, kteří v hojném počtu žili v řece Berezině, ale koncem 19. století vymřeli hlavně nadměrným lovem. Bobrujsk je jedním z nejstarších měst Běloruska, písemné zmínky pocházejí z roku 1387, ale archeologové našli stopy slovanského osídlení z 5. a 6. století. Po několik staletí byl součástí Litevsko-ruského společenství. Výhodná geografická poloha a bohatství bylo příčinou častého zájmu dobyvatelů.

V roce 1508 ho dobyly oddíly knížete M. Glinského, v roce 1649 vojska hetmana Janusza Radzivila. Ve druhé polovině 17. století v důsledku neustálých škod ekonomicky upadá a stává se z něho malé městečko. V roce 1793 při druhém dělení Polska se stává součástí Ruského impéria. V roce 1811 byla z rozhodnutí Aleksandra I. postavena Bobrujská pevnost. V letech 1812 až 1836 byla postupně rozšiřována. Ve druhé polovině 19. století ovšem ztrácí strategický význam. V souvislosti s výstavbou pevnosti, lubovsko-romenské železnice a moskevsko-varšavské třídy se rozvíjí obchod a průmysl, město ekonomicky roste, přichází do něho investice a zvyšuje se počet obyvatel.

V roce 1918 byl krátce okupován německými vojsky, ale 28. listopadu osvobozen částí Rudé armády. Od 28. srpna 1919 do 10. června 1920 město znovu okupovali Poláci. V letech 1929 a 1930 vznikají velký dřevozpracující a rovněž textilní podnik. Němečtí okupanti obsadili Bobrujsk 28. června 1941. Za tři roky okupace zabili 44 tis. vojáků. Koncem července vznikají první partyzánské oddíly. Vojska 1. běloruského frontu pod vedením generála Rokossovského během 24. až 27. června 1944 obklíčilo Bobrujsk i s 40 tis. německými vojáky a 29. června bylo město osvobozeno. Fašisté zničili přes 3 tisíce ze 7650 domů, počet obyvatel poklesl ze 84 tis. na 28 tisíc.

V Bobrujsku je 41 průmyslových podniků, jejichž podíl na celkové průmyslové výrobě oblasti činí 28 %. Převládá průmysl chemický a petrochemický (55 %), strojírenský a kovozpracující (21 %), potravinářský (14 %), lehký (3 %) a dřevozpracující (3 %). Největší zaměstnavatel je velký výrobce pneumatik Belšina, Bobrujskselmaš, Bobrujskagromaš, Bobrujský strojírenský podnik, oděvní Slavjanka (spolupracující s mnoha západoevropskými a americkými oděvními podniky), pivovar Sjabar, Krasnyj piščevik.

V Bobrujsku je 45 středních škol, tři hudební školy, výtvarná škola, pobočka Běloruské státní ekonomické univerzity. Čtenáři mohou navštívit 12 knihoven se 613 tis. svazků, Bobrujské krajinovědné muzeum, Bobrujské dramatické divadlo či Bobrujskou pevnost. Ve měste vychází noviny Bobrujský kurýr.

Ve městě jsou tři stadióny a dva bazény. Působí zde hokejový klub Šinnik Bobrujsk a fotbalový FC Belšina Bobrujsk.


Zobrazeno: 179 x

bobrujsk_bobruisk.txt · Poslední úprava: 2020/10/11 02:30 (upraveno mimo DokuWiki)