Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

cesti_cestovatele

Čeští cestovatelé

Jedním z nejvýznamnějších českých cestovatelů je Emil Holub (1847–1902), lékař a průzkumník, který se proslavil svými expedicemi do jižní Afriky. Holub je považován za jednoho z průkopníků evropského poznání afrického kontinentu. Svou první cestu do Afriky podnikl v roce 1872 a během svého pobytu se věnoval sběru přírodnin, etnografických předmětů a mapování neznámých oblastí. Jeho cesty byly nejen dobrodružné, ale také měly vědecký význam, neboť přinesly nové poznatky v oblastech geografie, botaniky, zoologie a etnografie. Holubovy cestopisné práce a přednášky významně přispěly k šíření znalostí o Africe v Čechách i v zahraničí.

Dalším významným českým cestovatelem je Jiří Hanzelka (1920–2003) a Miroslav Zikmund (1919–2021), které nelze zmínit odděleně. Tito dva cestovatelé se proslavili svými expedicemi v poválečném období, během kterých projeli řadu kontinentů včetně Afriky, Latinské Ameriky, Asie a Oceánie.

Jejich první velká cesta začala v roce 1947 na vozidle Tatra 87, s nímž projeli velkou část Afriky a Latinské Ameriky. Během svých cest sbírali bohatý etnografický, geografický a přírodovědný materiál, pořizovali tisíce fotografií a natočili řadu filmů.

Hanzelka a Zikmund jsou autory mnoha cestopisných knih, které se staly populární nejen v Československu, ale i v zahraničí. Jejich dílo mělo významný vliv na popularizaci cestování a poznávání nových kultur mezi českými čtenáři a posluchači.

Příkladem dalšího významného českého cestovatele, který dosáhl mimořádných úspěchů, je Alberto Vojtěch Frič (1882–1944). Frič byl český cestovatel, etnograf a botanik, který proslul svými expedicemi do Jižní Ameriky, především do Brazílie a Paraguaye. Během svých cest sbíral rozsáhlé množství botanického materiálu, zkoumal místní kultury a navázal kontakt s několika dosud izolovanými indiánskými kmeny. Jeho práce v oblasti botaniky a etnografie významně přispěla k rozšíření vědeckých znalostí o těchto oblastech. Frič je také znám objevem několika druhů kaktusů, které byly pojmenovány na jeho počest. 


Zobrazeno: 10 x

cesti_cestovatele.txt · Poslední úprava: 2024/04/05 17:12 autor: 193.165.236.156