Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

pohori_hoher_bogen

Pohoří Hoher Bogen (Hogn Bogn)

Kolem roku 1190 si nechal hrabě Albrecht III. z Bogenu postavit na západním vrcholu dnešního pohoří Hoher Bogen útočný hrad.

Nálezy naznačují, že místo bylo osídleno již na počátku 10. století.

Díky své poloze ve výšce 976 m byl hrad jedním z nejvyšších míst na sever od Alp. Stavba obvodové hradby s vnější zdí, bránou a věží s částí obytného křídla zůstala nedokončena, kromě názvu „Burgstall“ (německý výraz pro pozůstatky hradu, ze kterého zůstalo ještě méně než viditelné ruiny) z ní zbylo jen několik zbytků.

Hrabata von Bogen z Donaugau (oblasti v Podunají), kteří dali pohoří jméno, odkázali při svém vymření v roce 1242 svůj erb rodu Wittelsbachů. Ten se tak stal znakem Bavorského státu a základem bavorské vlajky.1)

Vrcholový kříž na Burgstall/Hoher Bogen

Hoher Bogen je protáhlý horský masiv, jehož mohutný západní vrchol Burgstall (976 m) nabízí nádherný výhled na hory Bavorského lesa a Šumavy. Za výjimečných povětrnostních podmínek je výhled dokonce až do Krušných hor a dolů k Alpám.

První vrcholový kříž na této hoře byl vztyčen na Hohenbogenu v roce 1904. V roce 1923 následoval vrcholový kříž, postavený členy lesního spolku Kötzting. Další vrcholový kříž měl být vztyčen v roce 1940. Tentokrát se úkolu zhostili členové z horské služby. Dřevo z kmene věnoval sedlák Josef Vogl ze Straßhofu. K vysvěcení kříže v kostele mohlo dojít až v roce 1946 kvůli tehdejší politické situaci.

Celebrantem byl městský farář Johann Baptist Kolbeck z Furth im Waldu.

V roce 1961 byl i tento kříž ztrouchnivělý a musel být obnoven Horskou záchrannou službou Furth im Wald. Kmeny věnovalo město Furth im Wald. Za velké účasti obyvatelstva z okolí Hoher Bogen vysvěcení provedl kněz Josef Pongratz z Furth im Wald.

Bavorský rozhlas využil výhodnou polohu Burgstallu z hlediska rozhlasového vysílání již a v roce 1952 zde postavil 30 m vysokou ocelovou příhradovou věž, která byla v roce 1964 nahrazena 50 m vysokou železobetonovou věží. Ocelovou anténní věž vysokou 34 m na jejím vrcholu zlomila v roce 1974 bouře. Nahradil ji 22 m vysoký válec z plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Díky technologickému pokroku v průběhu následujících let se antény na stožáru vysílače stávaly stále více a více dominantními, až se nakonec sousední vrcholový kříž stal zcela nenápadným.

V roce 1995 proto další horská služba přemístila kříž na severozápadní okraj vrcholové plošiny, asi o 30 m dál, kde je exponovaný a dobře vyniká proti obloze.

Turisté a horolezci tak nyní opět najdou vrcholový kříž, který vyzařuje důstojnost a vybízí k rozjímání.2)
Zobrazeno: 76 x

1)
Historická společnost ve Furth im Waldu
2)
Horská záchranná služba Furth im Wald, Franz Thumer
pohori_hoher_bogen.txt · Poslední úprava: 2022/08/29 09:22 autor: cesty