Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

nesem_vam_noviny

Zpěvník

Nesem vám noviny

222

X:225 Q:1/4=120 T: M:3/4 L:1/8 K:F c2 (c A) (d B) |c2 (c A) (d B) |c2 (A c) (G A) |F4 z2 :| w:Ne- sem _ vám _ no- vi - ny, _ |po- slou - chej - te, w:z bet- lém - ské _ kra- ji - ny, _ po- zor _ dej - te. |: F2 A F A c|F2 A F G C :|c2 (A c) (G A)| F6 || w:Slyš- te je pil- ně a ne- o- myl- ně, roz- jí - mej - te!

1. Nesem vám noviny, poslouchejte, / z betlémské krajiny, pozor dejte. [: Slyšte je pilně a neomylně; :] rozjímejte!


2. Syna porodila čistá Panna, / v jesličky vložila Krista Pána, [: jej ovinula a zavinula :] plenčičkama.


3. Andělé nebeští k němu přišli / a také pastýři hned se sešli, [: jeho vítali, jeho chválili, :] dary nesli.


4. My také, křesťané, nemeškejme, / k těm svatým jesličkám pospíchejme, [: Ježíše svého, Pána našeho :] přivítejme.


5. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, / který ses narodil z čisté Panny; [: pohlédni na nás a přijmi od nás :] tyto dary.


6. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, / krásné Jezulátko, kvítku rajský; [: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :] celý krásný.


7. Přijmi ty nábožné dary od nás, / milostivý Králi a Pane náš; [: svoje poddané, tobě oddané :] ty dobře znáš.


8. Děkujem ti za tvé narození, / které nám přineslo vykoupení, [: na které jistě čekalo lidské :] pokolení.


X:225 Q:1/4=120 T:Varianta C-dur M:3/4 L:1/8 K:C G2 (G E) (A F) | G2 (G E) (A F) | G2 (E G) (D E) | C4 z2 :| w:Ne- sem _ vám _ no- vi - ny, _ |po- slou - chej - te, w:z bet- lém - ské _ kra- ji - ny, _ po- zor _ dej - te. |: C2 E C E G | C2 E C D G, :| G2 (E G) (D E) | C6 || w:Slyš- te je pil- ně a ne- o- myl- ně, roz- jí - mej - te!

Nesem vám noviny patří mezi české nejpopulárnější koledy. Tuto skladbu napsal v roce 1847 autor náboženských písní P. Tomáš Bečák (1813-1855), představený olomouckého alumnátu (ústavu pro vychovávání jinochů k duchovnímu stavu). Mezi jeho další významné počiny patří přepracování a rozšíření Fryčajova kancionálu, který vyšel pod názvem Katolický kancionál (první vydání v Olomouci r. 1847)

Obrázky jsou ve stylu starých vánočních kreseb z 19. století.
Zobrazeno: 97 x

nesem_vam_noviny.txt · Poslední úprava: 2024/01/08 22:30 autor: cesty