Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

lotyssko

Lotyšsko

Cestování

Železniční doprava

Fotky

Fotky z Lotyšska (2006)

Lotyšsko je vhodné místo k prožití příjemné dovolené. Vyrazíte-li jakýmkoli směrem z hlavního města Rigy, naleznete něco zajímavého. Směrem na severovýchod se asi po hodinové cestě ocitnete ve středověkém městě Sigulda, které je výchozím místem k poznání národního parku Gauja s hrady, hotely, restauracemi a s možností sportovního vyžití. V blízkosti se nachází hrad Turaida, jenž byl postaven na místě staré livské pevnosti. Téměř v centru parku je Cesis, městečko s dřevěnými domy a dlážděnými ulicemi, které takřka nepoznamenala doba sovětské moci.

Jižním směrem od Rigy naleznete majestátný palác Rundale z 18. století, jenž sloužil jako sídlo vévody z Kurzeme. Pojedete-li autobusem nebo vlakem na západ, objevíte Kuldigu, ležící nad řekou Ventou, někdejší hanzovní a obchodní město se starobylými domy a kostely.

Přišli byste o hodně, kdybyste neviděli pobřeží Livů a mys Kolka v severní části Kurzeme nebo množství jezer v Latgale. Pozoruhodný je také zámek Jelgava, vybudovaný vynikajícím Rastrellim, který je také architektem zimního paláce v Petrohradě v Rusku.

Lotyšsko je vhodná země pro turistiku v přírodě, především v létě. Můžete trampovat, jezdit na koni či na kole, sjíždět řeku, lyžovat. Při trampování získáváte pocit volnosti a svobody, zvláště pak v zachovalých oblastech národního parku Gauja nebo v údolí řeky Abavy. Přístup do lesů je neomezený a nacházejí se tam místa pro táboření. Řeky Salaca, Abava nebo Gauja, kde je 19 táborů v rozmezí 93 km, jsou vhodné pro vodáctví. Pronájem kánoí lze zařídit v Cesisu a Siguldě. Stejné řeky nabízejí také ohromné možnosti pro rybáře. Licence jsou vydávány místními organizacemi. Jízdu na koni můžete sjednat na mnohých místech, kupříkladu v národním parku nebo na farmách. Je to také jeden z důvodů, proč se prázdninové pobyty na statku stávají stále více oblíbenými. Pronajmout si jízdní kolo je snadné, a tak můžete tuto poměrně rovnou zemi v celku dobře poznat ze sedla jízdního kola. V zimě můžete křižovat zemi na běžkách. Vleky pro sjezdové lyžování najdete v Ergli a Siguldě. Ve Valmeira je umělá sjezdařská dráha.

Riga

Riga je hlavním městem Lotyšské republiky a v roce 1201 ji založili u řeky Daugavy němečtí rytíři meče. Svou moc odevzdali biskupům, kteří udržovali město jako polonezávislý stát a Rigu začlenili do hanzovního spolku.

Procházka starým městem

Člověk by mohl chodit celé dny v klikatých uličkách staré Rigy, ale většina turistů nemá tolik času. Vydejme se tedy na cestu, která vás provede tím nejzajímavějším ve staré Rize.

Začněte u Památníku svobody a u proslulých Laima hodin na okraji staré Rigy. Jděte ulicí Aspazijas až k Prašné věži a k Muzeu války, které je hned vedle. Dále po ulici Torna, na pravé straně se nacházejí Jakubovy domy s nejrůznějšími obchůdky a kavárničkami a po levé straně zahlédnete zbytky staré městské zdi. Projděte Švédskou branou a zahněte vpravo na ulici Troksnu, která je jedna z nejužších uliček staré Rigy. Odbočíte-li doleva na ulici Jekaba, spatříte po pravé straně budovu parlamentu (Saeima) a chrám sv. Jakuba. Pokračujte zase doprava a na Maza Pils naleznete „Tři bratry“. Vydejte se dál po Maza Pils do Pils laukums, kde je Rižský hrad a v něm Muzeum historie Lotyšska. Následně jděte dál po Pils na náměstí Doma laukums a pokochejte se pohledem na Rižskou katedrálou, jež je zapsána na seznamu UNESCA jako světové kulturní dědictví. Zajímavostí je, že dvě lavičky před katedrálou sponzoruje kanadská vláda. V jedné z kaváren na náměstí si můžeme dát horký životabudič „karstvins“ (svařené okořeněné víno).

Pak zahnete vpravo na Tirgonu a směřujte k ulici Kalku. Zde visí na průčelí domu číslo 20 podkova, kterou ztratil Petr Veliký při návštěvě Rigy a v domě číslo 6 se narodil a žil Philippe Halsman, jeden z významných fotografů tohoto století. (Halsman – 1906 až 1979 – emigroval do Francie a pak v roce 1940 do USA. Byl autorem asi 101 obálek po Life magazine. Byl průkopníkem experimentální fotografie a jeho oblíbencem byl Salvador Dali).

Z Kalku odbočíte opět doprava až dojdete k Pomníku lotyšských střelců a k Muzeu okupace Lotyšska, které nemůžete nevidět. Později jděte po ulici Grecinieku proti proudu řeky Daugavy k Mentzendorffskému domu. Po krátké prohlídce můžete jít dál po Grecinieku a odbočit doleva na Skarnu. Můžete se nahlédnout do chrámu sv. Jana nebo vyjet výtahem na věž chrámu sv. Petra, kde se vám naskytne nádherný pohled na Rigu z výšky. Na Skarnu naleznete zdánlivě nekonečný proud prodavačů suvenýrů. Od Turistického informačního centra (Skarnu 22) můžete směřovat na Janovo nádvoří (Jana seta) a vynořit se na ulici Kaleju. Zahnete-li vlevo a dojdete na Filharmonické náměstí, naleznete zde Velkou a malou cechovní síň a Kočičí dům.

Tady končí vaše procházku po staré Rize. Můžete si zde koupit obraz od místních umělců nebo si odpočinout v kavárně. Rozhodnete-li si koupit nějaký obraz, nepřijímejte hned první cenu. Smlouvání vám ušetří peníze a je to mnohem zábavnější.

Dominanty a zajímavá místa Rigy

Rižská katedrála (Doma Baznica)

(evangelicko-luteránská katedrála), Doma laukums, tel. (+371) 721 32 13.

Otevřeno 13:00 - 17:00, So 10:00 - 14:00. V Ne a Po zavřeno. (Ne 12:00 - lotyšsky)

Největší bohoslužebné místo v Pobaltí měřicí v základu 187 x 43 m a zdi mají průměru 2 m. Základní kámen byl položen 25. června roku 1211. Katedrála je dokladem vynikající románské a gotické architektury v Pobaltí. Za středověku patřila katolíkům V současné době je katedrále pod správou biskupa lotyšské evangelicko-luteránské církve. Světoznámé chrámové varhany (6 768 píšťal) byly sestrojeny v letech 1883 až 1884 německou společností Waclker & Co. Jsou zhotoveny ze dřeva s vyřezávanými ornamenty ve stylu 17. až 18. století.


Bazilika sv. Petra (Peterbaznica)

Skarnu 19.

Otevřeno 10:00 - 19:00. V Po zavřeno. 123 metrů vysoká věž.

Tato architektonická památka, stejně jako Rižská katedrála, je symbolem Rigy. První zmínky o této stavbě pocházejí z roku 1209. V té době to byl malý kostelík, ale v období 14. – 15. století byl přestavěn do gotické podoby. Ve středověku byl významně spjat s každodenním životem rižských obyvatel, protože zvon kostelní věže každý den oznamoval začátek a konec pracovního dne. V roce 1352 byly na věži umístěny kostelní hodiny.V roce 1523 se z katolického stal kostel luteránským. V 17. století se věž zřítila. V té době vládlo v architektuře baroko a nová věž byla postavena právě v tomto stylu, který ale ladil s gotickým základem stavby. Během druhé světové války byla bazilika poškozena těžkým bombardováním, ale jako bájný Fénix znovu povstala z popela. Do roku 1941 to byla nejvyšší dřevěná stavba světa (dnes už je věž z kovu) a měřila 122 metrů. Vyjede-li výtahem k hodinám na věži, nabídne se vám skvělý pohled na Rigu.

Secesní architektura

Ulice Alberta 2, 2a, 4, 6, 8, 13, Elizabetes 10b a Strelnieku 4a.

Největší ukázkou secesní architektury jsou stavby od ruského architekta Michaela Eisensteina (otce vynikajícího filmového režiséra Sergeje Eisensteina). Některé budovy ale ještě nejsou zrestaurovány. Ač byla rižská secese ovlivněna německou, rakouskou a finskou školou, má svůj vlastní zřetelný charakter..

Památník svobody (Brivibas piemineklis)

Brivibas, centrum města

„Milda“, jak ho v Rize nyzývají, byl odhalen v roce 1935 a je lotyšskou národní svatyní. Navrhl jej Karlis Zale. Sochy kolem podstavce představují lotyšské zpěváky, dělníky a bojovníky za svobodu. Tři hvězdy v dívčích dlaních představují tři historické krajiny země: Kurzeme, Vidzeme a Latgale. Rižané pokládají květiny k památníku. Tento čin znamenal dříve jistý transport na Sibiř.

Laima hodiny (Laimas pulkstenis)

Roh Brivibas a Aspazijas.

„Satiekamies pie Laimas pulkstena“ - setkáme se u Laima hodin! Žlutohnědé hodiny před Památníkem svobody jsou častým místem schůzek už od začátku století.

Rižský hrad

Pils laukums 3

Postaven v roce 1330 řádem rytířů meče. Sídlo lotyšských prezidentů.

Staré městské zdi & Švédská brána

Troksnu

Nejstarší zachovalá část středověkého městského opevnění. Hradby rozšiřovány i v 13. a 16. stol. Na konci ulice Jekaba je Švédská brána (Zviedru varti) postavená v roce 1698 na důkaz švédského obsazení města. Byt nahoře náležel městskému katu, který dopoledne před popravou pokládal na okenní římsu svazek rudých růží..

Centrální trh

Za vlakovým nádražím

Pět pavilónů, které dříve sloužily jako hangáry pro vzducholodě, byly postaveny mezi lety 1924 a 1930 a svého času to byl největší trh v Evropě. Rozloha pavilónů i s tržištěm pod širým nebem bývala přes 87 000 m2.

Dům černých hlav

Strelnieku laukums.

Architektonická dominanta Rigy. Bohužel ji zatím neuvidíte, tato národní památka by měla být obnovena k výročí osmistých narozenin města v roce 2001. Stavba je datována do roku 1344, byla poničena bombardováním v roce 1941 a stržena sověty v roce 1948. Zajímavá gotická stavba s příkrými stupňovitými zdmi se v minulosti používala jako hostinec.Název je odvozen od černé pokrývky obchodníků, kteří dům vlastnili.

Prašná věž (Pulvertornis)

Smilsu 20.

Poslední stojící obranná věž z 18. století. Na konci minulého století koupilo budovu německé studentské bratrstvo a pořádaly se zde divoké večírky.

Velká a malá cechovní síň

Amatu 6, 5.

Za německé stoleté nadvlády se moc soustředila do rukou cechů. Tato budova pochází z roku 1384, kdy byla sídlem obchodníků, později městských řemeslníků. Dnes je velká cechovní síň domovem filharmonického orchestru a v jeho menším bratříčku se pořádají diskotéky..

Tři bratři (Tris Brali)

Maza Pils 17, 19, 21.

Tři bratři jsou nejstaršími kamennými obytnými budovami města a jsou dokladem různých období v architektonickém vývoji Rigy od gotiky k baroku. Zde je také umístěno v č.19 Muzeum rižské architektury.

Kočičí dům

Meistaru 19.

Pojmenovaný po dvou černých kočkách, obtáčejících sloupy v průčelí domu.

čtvrť Grizinkalns

Lienes, Murnieka, Plavas a ulice Zaku.

Dělnická čtvrť z přelomu století.

Kennedyův dům

Ausekla 22.

„J.F. Kennedy, budoucí prezident USA, pobýval na tomto velvyslanectví během své studentské letní prázdninové cesty do Rigy,„ říká nápis na pamětní desce.

Rižské národní zoo

Meza Prospekts 1, tel. (+371-2) 51 84 09. otevřeno 10:00 - 16:00.

Zasazené do kopcovitého borového lesa Mezaparks. Zoologická zahrada se pyšní největším počtem tibetských divokých oslů chovaných v zajetí.

Kostely

(v závorkách časy bohoslužeb a jazyk, ve kterém se konají)

Chrám Grebenshchikova (Grebenscikova Baznica)

Krasta 73. (Neděle 08:00 - rusky)

První dřevěný kostelík byl z roku 1760, nynější stavba je z roku 1814.

Pravoslavná katedrála (Pareizticigo Katedrale)

Brivibas 23.

Zbudována v letech lety 1876 a 1884. Za sovětské éry zde byla umístěna hvězdárna a Lotyši ji stále nazývají „planetarijs“.

Chrám reformované církve (Reformatu Baznica)

Marstalu 10.

Jeden z mála kalvínských kostelů v Lotyšsku, postaven v letech 1727-1733. V sovětských časech byl změněn na nahrávací studio. Nyní se v prvním poschodí konají koncerty, dole je restaurace a klub.

Chrám sv. Jakuba (Jekaba Baznica)

Klostera 2.

Stojí vedle parlamentu. První zmínky v roce 1225. V roce 1522 se stal prvním kostelem v Lotyšsku, kde se konaly luteránské bohoslužby, ale během krátkého polského obsazení o 60 let později se opět zavedly katolické bohoslužby.

Chrám sv. Jana (Jana Baznica)

Jana 7, tel. Otevřeno 11:00 - 18:00. (Pá 19:00, Ne 10:00, 19:00 – v lotyštině)

První zmínky z roku 1297, kdy sloužil jako kaple dominikánského opatství. Klášter a kostel byl uzavřen během reformace v roce 1523 a na čas sloužil jako městská zbrojnice. V roce 1582 byl převzat luterány. Během konstrukce stavby byli zazděni dva mniši do jižní zdi a ti zde prožili své životy, jídlo jim podávali přes zamřížované okno.

Kostel svatého Spasitele (britský kostel)

Anglikanu 2a. (Ne 10:00 - v angličtině)

Tento malý kostel z roku 1857 byl zbudován britskými obchodníky žijícími v Rize a to na britské půdě, která sem byla speciálně přivezena z britského království. Vysvěcen byl v roce 1859. Plně obsazený byl jen tehdy, když britské válečné lodě navštívily Lotyšsko. Za sovětských časů zde byla diskotéka, ale nyní je opět místem bohoslužeb.

Synagoga

Peitavas 6/8. (09:00 a při západu slunce; So 09:30 - hebrejsky).

Synagoga, pocházející ze začátku století, jediná, která nebyla zničena.

Muzea

Etnografické muzeum v přírodě (Etnografiskais Brivdabas Muzejs)

Brivibas gatve 440, tel. (+371) 799 45 15/799 41 06.

Otevřeno 11:00 - 17:00. Vstupné: 0,50 latů.

Na 100 hektarech půdy naleznete statek, rybářskou vesnici, větrný mlýn, kostel a další historické stavby, které zde byly přestěhovány z celé země, aby se zachovaly pro budoucí generace jako připomínka dávného života starých Lotyšů. Dojedete sem autobusem č. 1 z rohu ulic Merkela a Tebatas na Brivdabas muzejs zastávku.

Automobilové muzeum (Rigas Motormuzejs)

Eizensteina 6, tel. (+371) 709 71 70.

Otevřeno 10:00 - 18:00. Po - zavřeno. Vstupné: 0,50 latů.

V muzeu naleznete různé typy automobilů. Kupříkladu voskovou figurínu Stalina v soukromém opancéřovaném ZIS 115 a Brežněva za volantem svého havarovaného Rolls Royce. Dostanete se sem autobusem č. 21 z Brivibas na Pansionats zastávku v Mezciems.

Muzeum okupace (Okupacijas muzejs)

Strelnieku laukums 1, tel. (+371) 721 27 15.

Otevřeno 11:00 - 17:00. Vstup volný.

Muzeum věnované nacistické a sovětské okupaci Lotyšska. Ohromí vás doklady o spáchaném zvěrstvu na lotyšském národu. Návštěvníci si mohou prohlednout i kopii typického gulagu. Jedna místnost je věnovaná boji za nezávislost, který skončil v září 1991. Prohlídka v angličtině, němčina a ruštině.

Muzeum umění (Valsts makslas muzejs)

Valdemara 10a, tel. (+371) 732 50 21.

Otevřeno 11:00 - 17:00. V Út zavřeno. Vstupné 1,40 latů.

Naleznete zde obrazy lotyšských i ruských portrétistů a krajinářů především z 19.století. O poschodí výš se nachází sbírka abstraktního umění.

Hasičské muzeum

Hanzas 5, tel. (+371) 733 33 06.

Otevřeno 10:00 - 17:00. Zavřeno Po a Út. Vstupné: 0.20 latů.

Otevřené v roce 1978 v budově dřívější požární zbrojnice z roku 1912. Expozice se soustředí na historii protipožární ochrany v Lotyšsku od druhé poloviny 19. století až do současnosti.

Muzeum historie Lotyšska (Latvijas rouch Muzejs)

Pils laukums 3, tel. (+371) 722 13 57.

Otevřeno 11:00 - 17:00. Zavřeno Po a Út. Vstupné: 0,60 latů.

Návštěvníci se mohou seznámit s vývojem Lotyšska od neolitu až po 19. století. Bronzové artefakty, staré mince, národní kroje a tradiční zemědělské náčiní. Zvláštní zajímavostí jsou černobílé fotografie, zachycující zemědělce při jejich každodenních činnostech. V poschodí je možno si prohlédnout část původní zdi a klenby hradu. Výklad je pouze v lotyštině.

Židovské muzeum

Skolas 6, tel. (+371) 728 34 84. Otevřeno 12:00 - 17:00. Zavřeno So a Ne.

Historie židovství v Lotyšsku. Je zde zachycena důležitá úloha židů v lotyšské společnosti i přínos, který vnesli do duchovního a uměleckého života Lotyšska. Ale také zde naleznete svědectví o útrapách židů za nacismu i socialismu.

Lattelekomské muzeum telekomunikace

Brivibas 33, tel. (+371) 724 00 04, fax (+371) 724 00 05.

Otevřeno Čt 11:00 - 17:00.

Je zde zachycena 150letá historie telekomunikací v Lotyšsku. Lattelekom také prodává staré sovětské telefonní přístroje sběratelům a muzeím z celého světa.

Lotyšské fotografické muzeum

Marstalu 8, tel. (+371) 722 72 31/722 27 13. Otevřeno St, Čt 13:00 - 19:00, Pá, So 11:00 - 17:00, Ne 11:00 - 15:00. Zavřeno Po a Út. Vstupné: 0,60 latů.

Historické fotografie a také expozice lotyšských „paparazziů“.

Mentzendorffský dům (Mencendorfa nams)

Grecinieku 18, tel. (+371) 721 29 51/722 26 36.

Otevřeno 10:00 - 17:00. V Po a Út zavřeno. Vstupné: 1 lat, anglický výklad.

Okouzlující historický dům, který kdysi náležel bohatému rižskému obchodníkovi. Restaurovaný nábytek a nástěnné obrazy z 18. století.

Muzeum dekoračního umění a uměleckého průmyslu (Dekorativas makslas muzejs), Skarnu 10/20, tel. (+371) 722 22 35/722 78 33. Otevřeno 11:00 - 17:00. Zavřeno Po.

Lotyšská tapiserie, porcelán. Muzeum je umístěno v dřívějším kostele sv. Jiřího, nejstarší zachovalý kamenný kostel v Rize (z 13. století).

Muzeum zahraničního umění (Arzemju makslas muzejs)

Pils laukums 3, tel. (+371) 722 64 67.

Otevřeno 11:00 - 17:00. Po zavřeno

Umístěno v přízemí rižského hradu.Umění jak Východu, tak i Západu – malba, grafika, sochy.

Muzeum Janis Rozentals a Rudolfs Blaumanid

Alberta 12 - 9, tel. 733 16 41.

Otevřeno 11:00 - 17:00. Zavřeno Út a St. Vstupné: 0,60 latů.

Prohlídka bytu, kde tyto osobnosti kdysi žily. Jestliže vám tato jména nic neříkají, pokochejte se alespoň secesním interiérem..

Muzeum přírody

Barona 4, tel. (+371) 722 57 65.

Otevřeno 10:00 - 17:00. Zavřeno Po a Út. Vstupné: 0,50 latů.

Jedno z nejstarších muzeí, chlubící se jednou z nejlepších přírodovědných sbírek v pobaltských státech. Bylo založeno v první polovině 18. století z iniciativy rižské přírodovědné společnosti. Stálé výstavy geologie, botaniky, zoologie, entomologie, antropologie a ochrany přírody.

Muzeum historie a navigace (Rigas vestures un kugniecibas muzejs)

Palasta 4, tel. (+371) 721 20 51/721 13 58.

Otevřeno 11:00 - 17:00. Zavřeno Po a Út. Vstupné: 1 lat.

Historie města.

Muzeum války (Kara muzejs)

Smilsu 20, tel. (+371) 722 45 30/722 37 43.

Otevřeno 10:00 - 17:00.V Po a Út zavřeno. Vstupné: 0,60 latů.

Snímky a historické předměty z obou válek tohoto století a z boje o nezávislost.

Muzeum voskových figur (Vaska Figuru Muzejs)

Skarnu 22, tel. 721 61 18/943 07 97.

Otevřeno 10:00 - 19:00. V Po zavřeno. Vstupné: 1 lat.

Kriajsnisští baroni, Rainis, Karlis Ulmanis a mnoho jiných lotyšských osobností.

Rainis muzeum literatury a umění

Pils laukums 3, tel. (+371) 722 79 01/722 19 56

Otevřeno 11:00 - 17:00. Zavřeno Po. Vstupné: 0,40 latů.

Exponáty z díla lotyšských spisovatelů a dalších umělců.

Stradins muzeum lékařské historie (P. Stradina medicinas muzejs)

Antonijas 1, tel. (+371) 733 42 23. Otevřeno 11:00 - 17:00. Zavřeno v Ne, Po a každý poslední Pá v měsíci. Vstupné: 1 – 2 laty.

Historie lékařství. Muzeum nese jméno na počest lotyšského lékaře Pauls Stradinse. Oděv, staré lékařské náčiní, stará lékárna a další.

Parky

Bašta kopec (Bastejkalns)

Odděluje staré město od nového.

Tato vyvýšenina, vytvořená v době mezi 1857 do 1859, nahradila starý obranný pískový val. V jeho okolí jsou pamětní kameny pěti lidí padlých během lednových nepokojů v roku 1991.

Lesopark (Mezaparks)

Meza prospekts.

Před válkou to byla prosperující část města, o čem svědčí krásné staré domy. Je zde amfiteátr, kde se koná pod širým nebem Festival lidových písní. Nejlepší spojení je tramvají č.11 z náměstí Stacijas laukums.

Hřbitov bratrů (Bralu kapi)

Berzu aleja.

Hřbitov hrdinů lotyšské armády, kteří padli ve válkách tohoto století. Vybudovaný Karlisem Zalem ve dvacátých letech ve stylu konstruktivismu. Nemůžete minout sochu „Matky Lotyšska“. Dostanete se tam tramvají číslo 11 na zastávku Bralu kapi.

Park písňových slavností (Viestura darzs)

Mezi Eksporta, Hanzas a Rupniecibas iela.

Petr Veliký zde v roce 1721 zasadil strom a tak položil základ pro tento park. První celolotyšská písňová slavnost se zde konala v roce 1873. O sto let později byl park pojmenován po těchto slavnostech a nacházejí se tam bysty sedmi lotyšských skladatelů.

Vermanes zahrada (Vermanes Darzs)

(hraničí s ulicemi Elizabetes, Barona, Merkela, Terbatas)

Zde můžete hrát šachy , naslouchat koncertům pod širým nebem a nebo prostě relaxovat. Děti mohou každou sobotu a neděli jezdit na koni mezi 11:00 a 17:00 hodinou za 0,50 latů.

Stopy po Sovětech

Lotyšský památník střelců

Latviesu strelnieku laukums.

V historickém a geografickém centru staré Rigy byla postavena velice diskutabilní socha na počest lotyšských rudých střelců. Památník je považován za symbol starého systému a plánuje se nová socha na uctění těch Lotyšů, kteří trpěli v období sovětské a nacistické okupace.


Akademie věd

Turgeneva 19.

Místní názvy pro tuto budovu jsou třeba „Stalinův narozeninový dort“ nebo „Kremlin“. Tato sovětská budova je ve stylu mnohých podobných šeredností, rozmístěných po celé východní Evropě, včetně varšavského paláce kultury, moskevské univerzity a hotelu Ukrajina. Pro zajímavost- na průčelí budovy je umístěno deset srpů s kladivy.

Ubytování, stravování, kultura a zábava

Hlavní město Riga nabízí široké možnosti ubytování a spoustu dobrých restaurací.

Chcete-li zažít něco z rižského kulturního života, tak vězte, že v Rize je národní opera, jedenáct divadel, čtyři koncertní síně, šest uměleckých galerií a několik kin. Také zde naleznete přes třicet muzeí, deset knihoven a stálý cirkus.

Noční život můžete poznat v nejrůznějších Jazzových a rockových klubech, na diskotékách, v nočních podnicích či v kasinech. Seznam naleznete v místním městském průvodci. Nejlepší kluby v Rize jsou Ole, Super FM, Kabata a Pepsi Forums. Avšak bavit se můžete i přes den, třeba návštěvou antikvariátů nebo obchůdků se suvenýry. V Rize se můžete bavit úplně stejně jako v každém jiném evropském městě, záleží jen na vaší povaze, co jsi vyberete.

Vidzeme (střední a severní část)

Jurmala

Jurmala znamená česky „pobřeží“ a tvoří ji 15 bývalých rybářských vesnic, rozmístěných podél jižní strany rižského zálivu, asi 15km od Rigy. Každá z vesnic má nejen vlastní charakter, ale i svou železniční zastávku. Neexistuje žádné centrum, nejsou zde vůbec sídliště s výškovými domy. Jurmala je velmi oblíbeným výletním místem Rižanů. Nejoblíbenější jsou Majori, Dubulti a Lielupe. Je zde více než 30 kilometrů písečných pláži, kdysi oblíbených sovětskými privilegovanými vrstvami. Teploty ve stínu se v létě pohybují v rozmezí 20 až 30°C a mělké pobřežní vody mívají kolem 20°C. Pár minut chůze od pobřeží se nacházejí rybí restaurace, bary a obchody, zvláště podél Jomasiela, což je pěší zóna mezi Dubulti a Dzintari. Jurmala je také lázeňským centrem. Pramen minerální voda byl v Kememri nalezen v roce 1796 a později byla objevena i léčivá schopnost místního bahna. Dnes je v Kemeri prvotřídní sanatorium a další léčebny jsou roztroušeny podél pobřeží.

Jak se tam dostanete?

Pojedete z Rigy 15 km po zachovalé dálnici, která je nejlepší silnicí v Lotyšsku a říká se o ní „10 minut v Americe“, protože sloužila jako kulisa pro sovětské filmy o americkém kapitalistickém nepříteli.Všichni motoristé musí zaplatit 1 lat na den jako mýtné! První vlak vyjel z Rigy do Jurmaly v roce 1877. O sto let později byla tato dráha elektrifikována. Cesta vlakem trvá 40 minut z centrálního vlakového nádraží do Majori. Vlaky odjíždějí v létě mezi 5. a 23 .hod. zhruba každou půlhodinu z nástupiště č. 3 a 4.

Kde se ubytovat?

Hotel je nutné si předem rezervovat.

Baltija

Dzintari, Dzintaru prospekt 11, tel. (+371) 776 21 38. (35 jednolůžkových 12,50 až 17,40 Ls, 110 dvoulůžkových 19,80 až 26,70 Ls, 5 suit od 33,60 až do 47,60 Ls).

Umístěn na pobřeží a nabízí čisté, pohodlné jedno a dvojlůžkové pokoje v sovětském stylu s koupelnou a balkónem.Bazén pro hosty.

Darta-A

Dzintari, Juras 59, tel. (+371) 776 44 20/776 23 91.

(jednolůžkový 16 Ls, dvojlůžkový 20 Ls, suity 50 – 55 Ls).

Romantický hotel u pláže s malými jedno a dvojlůžkovými pokoji s televizí a koupelnou. Suity jsou prostorné a nedávno renovované s moderními koupelnami a satelitní televizí. Sauna za 8 latů na hodinu.

Edinburga

Dzintari, Juras 60, tel. (+371-2) 37 00 49/776 22 41, fax (+371) 733 99 64/(+371) 776 25 78, e-mail: insight@com.latnet.lv.

125 pokojů, jednolůžkový (12,40 – 37,80 Ls), dvojlůžkový (17,70 - 46,60 Ls), (28,90 – 61 Ls), luxusní (46 – 76,7 Ls). Sezónní slevy.

Lázeňský hotel asi 25 metrů od pobřeží se saunou, sálem pro bankety, konferenčním sálem a restaurací.

Ella

Dzintari, Rigas 50/52, tel. (+371) 776 39 78.

Dvojlůžkový (12 - 16Ls). Také kemp, 6 Ls za 2 osoby v dřevěných chatkách.

Liesma

Pumpuri, Dubultu prospekt 101, tel. (+371) 776 70 32, fax (+371) 776 70 27. Jednolůžkový (8 Ls), dvojlůžkový (11 – 21Ls), luxusní pokoje (25 - 35Ls).

Červený hotel asi 200 metrů od pobřeží, nabízí bar, konferenční místnost, saunu, kulečníky, tenisové kurty.

Majori

Majori, Jomas 29, tel. (+371) 776 13 80, fax (+371) 722 19 94.

(7 jednolůžkových 37.20 Ls, 14 dvojlůžkových 56,40 Ls, 9 polo suit 74.40 Ls, 4 suity 118,80 Ls, 1 apartmá 176,40 Ls).

Naproti vlakového nádraží. Hotel v secesním stylu nabízí malé jedno a dvoulůžkové pokoje se satelitní televizí a moderními koupelnami. Suity jsou luxusní se dřevěnou podlahou, satelitním příjmem, a ledničkou.

Marienbade

Majori, Meierovica prospekt 43, tel. (+371) 776 25 18, fax (+371) 776 14 64.

(30 jednolůžkových pokojů 13 Ls, 124 dvoulůžkových 20 Ls, 8 čtyřlůžkových 34 Ls, 20 apartmánů 30Ls)

Tento hotel je umístěn přímo na pobřeží a nabízí výhled na moře. Všechny pokoje jsou klasickou ukázkou sovětské bytové architektury, ale jsou čisté a pohodlné s ledničkou a s koupelnou.

Rigas Jurmala

Majori, Juras 23/25, tel. (+371) 776 22 95, fax (+371) 776 16 20.

(jednolůžkový 35,50 Ls, dvojlůžkový 53 – 65 Ls, suity 73,75 –105,5).

Prostorné a vkusně vybavené pokoje s kabelovou televizí, ledničkou, moderní koupelnou a hezkým výhledem na moře. Dvě formy terapie jsou zahrnuty v ceně. K dispozici je bazén..

Zinatnes nams

Vikingu 3, tel. (+371) 775 12 05. 61 pokojů, 19 jednolůžkových (10 Ls), 24 dvojlůžkových (13 Ls), 18 luxusních pokojů (22 Ls). Cena zahrnuje snídani. K dispozici sauna, tenis, holič, bar, kavárna, kulečník a jachtink.

Kam si zajít ?

Indická restaurace a italská pizzerie jsou mnohem levnější než v Rize. Jomas iela - hlavní třída spojuje oblasti Majori a Dzintari a v létě je zaplněná hudbou z diskoték.

Barbora

Jomas 66/3, (vstup z Jauna), tel. (+371) 776 22 01.

Otevřeno 11:00 - 23:00. (4Ls)

Tlumeně osvětlená restaurace. Připomíná styl španělských restaurací, ale kuchyně, s výjimkou paella a několika jiných jídel, je veskrze baltská.

Buca

Majori, Omnibusa 23, tel. (+371) 776 13 09. Otevřeno 24 hodin.

Lotyšské a mexické jídlo po celou noc!

Dukats

Dubulti, Baznicas 12/14, tel/fax (+371) 776 46 79, tel. (+371) 776 42 67/(+371) 922 68 81, e‑mail: dukats@parky.lv. Otevřeno: 09:00 - 21:00.

Exkluzivní malá kavárna s pizzerií.

Habana

Majori, Jomas 66, tel. (+371) 776 23 01. Otevřeno 24 hodin.

Umístěna vedle španělské restaurace a latinskoamerických klubů a podává se zde levné domácí burritos a tacos.

Haizivs un bullis (Žralok a býk)

Bulduri, Bulduru prospekt 31, tel. (+371) 776 41 75.

Otevřeno 12:00 - 24:00. (6 - 7Ls)

Úžasná restaurace s lustry z naplaveného dříví, na zdech žraločí tlamy a obrázky dalších trofejí .Výborný řízek – jak hovězí tak mořský!

Juras Zakis

Bulduri, Vienibas prospekt 1, tel. (+371) 775 30 05.

Otevřeno 12:00 - 24:00. (3 - 5Ls)

Rybářská restaurace s loďkou zavěšenou nad barem a s rybářskou sítí na stropě.Chutná baltská kuchyně a místní rybí speciality. Jeden z jurmalakých nejoblíbenějších podniků.

Orients & Orients - Sultans

Jomas 86; Jomas 33, tel. (+371) 776 44 73. Otevřeno 09:00 - 23:00. (3 - 5Ls)

Kavkazská a ruská kuchyně. Obsluha rychlá a přátelská.

Pinguin (zmrzlina)

Majori, Jomas 48, tel. (+371) 776 22 22. Otevřeno 09:00 - 20:00.

Široký výběr zmrzliny.

Noční kluby

Nakts Pilsoni

Iecavas 4. Otevřeteno Čt - Ne 20:00 - 05:30.

Hudba od Nirvany až po ABBU. Vstupné 1–2 laty.

Pie Jancuka

Bulduri, Vidus prospekt 44, tel. (+371) 775 19 18. Otevřeno 13:00 - 23:00. Pá, So 13:00 - 06:00. Ne - zavřeno.

Diskotéka, dva bary Johnny Wallker.

Relekss

Dzintari, Edinburgas 13, tel. (+371) 775 21 95/775 19 27. Otevřeno 24 hodin.

Bar, noclehárna, diskotéka s erotickou show (19:00 - 07:00), hlídané parkoviště zdarma.

Vikings

Majori, Konkordijas 13, tel. (+371) 776 45 57.

Otevřeno 10:00 - 22:00. (1 – 2 laty). St - Ne diskotéka 21:00 - 06:00.

Co můžete navštívit ?

Rainis a Aspazija pamětní letní chata

Majori, J. Plieksana 5/7, tel. (+371) 776 41 84.

Otevřeno 10:00 - 18:00, So 10:00 - 17:00, Ne - zavřeno.

Malá chaloupka, kde žil nejslavnější lotyšský spisovatelský pár od roku1927 až do Rainisovy smrti v roce 1929.

Juraslicis muzeum v přírodě

Lielupe, Tiklu 1, tel. (+371-2) 75 11 21/75 30 70. Otevřeno Po - Pá 10:00 - 16:00.

Rybářská výstroj z minulosti i ze současnosti.

Sporty

Veloviss – půjčovna jízdních kol

Jomas 75. Otevřeno 11:00 - 19:00. Po - zavřeno. 1 lat za hodinu.

Iveta Serviss (půjčovná lyží a bruslí)

Jaundubulti, Dubultu prospekt 70, tel. (+371) 776 74 64.

Otevřeno 10:00 - 17:00, So 10:00 - 13:00. Ne - Út - zavřeno.

Lyže 0,20 Ls/den, slalomové lyže 5 Ls/den, brusle 0,30 Ls/den. Také dětské sáně.

Efekts

Bulduri, Meza prospekt 49, tel. (+371-2) 75 15 73/75 14 74.

Relaxační centrum se saunou, aerobik, tělocvična, solárium.

Tenisové centrum

Lielupe, Kalpaka prospekt 16, tel. (+371-2) 75 49 69.

Pět krytých hřišť (9–12 Ls/hod.) a několik venkovních (3,54 – 4,72 Ls)

Národní park Gauja - Cesis

Město Cesis leží mezi borovicovými lesy národního parku Gauja. Základní kámen položil řád německých rytířů v roce 1206. a sloužil jako hlavní sídlo livonského řádu až do 16. století. Brzy vedle hradu vyrostlo město, které zažilo dlouhou dobu blahobytu jako člen hanzy. Dokladem jeho významu je fakt, že Cesis bylo v té době jediné město (samozřejmě po Rize) v Livonii, kde se nacházela mincovna pro ražbu peněz. Bohužel dobré časy Cesisu skončily v 17. a 18. stol., kdy bylo město téměř zničeno, stejně jako jiná lotyšská města, válkami a morovými epidemiemi. Město začalo znovu rozkvétat až v druhé polovině 19. století, kdy bylo spojeno s Rigou silnicí a železnicí. Dnes je Cesis hlavním cílem zahraničních turistů.

Jak se tam dostanete?

Autobusy a vlaky z Rigy do Cesisu jezdí relativně často. Vlakové i autobusové nádraží je umístěno ve středu Cesisu, takže s orientací není problém. Cesta trvá asi hodinu a 40 minut. Vlaky odjíždějí z Rigy v 07:08, 09:24, 11:50, 15:05, 16:00, 17:20, 18:39 a 21:10.

Kde se ubytovat?

Cirulisi

Kovarnu 22, tel. 25 476.

(jednolůžkový 8 Ls, dvojlůžkový 6 Ls a 2 suity 18 Ls).

Tento starý sovětský hotel nabízí malé, čisté pokoje s balkóny a vyhovujícími koupelnami. Také dvě suity, které jsou prostornější a jsou vybaveny televizí.

Danlat hotel Cesis

Vienibas laukums 1, tel. 22 392, fax 20 121, dlg@danlat-group.lv.

(4 jednolůžkové 28 Ls, 19 dvojlůžkových 38 Ls).

Ačkoli průčelí na to nevypadá, hotel ve středu města je velmi moderní. Pokoje jsou luxusní, vkusně vyzdobené s vlastní koupelnou a často mají i krásný výhled na park.

Priekuli

Priekulu pagasts, Veidenbauma 2, tel. 30 457.

(jednolůžkový 6 Ls, dvojlůžkový 10 Ls, suita 15 Ls).

Čisté a docela prostorné pokoje. Suity mají i ledničku, televizi, stereo a vlastní koupelnu. Za saunu zaplatíte 1 lat na hodinu za osobu.

Martins

Rita 9, tel. 23 678, fax 20 354.

(jednolůžkový 8 – 17 Ls, dvojlůžkový 12 – 22Ls).

Asi 25 minut chůze od centra. Nocleh se snídaní, rustikálně vyzdobené jedno a dvoulůžkové pokoje s televizí, některé s vlastním záchodem a sprchou.Zbylé pokoje mají k dispozici společné záchody a sprchy. Sauna.

Kam si zajít?

Cafe Popular

Vienibas laukums 1, tel. 22 392.

Otevřeno 11:00 - 24:00, So, Ne 11:00 - 23:00. (1 – 2 laty)

Cihlová sklepní restaurace pod hotelem Cesis. Nabízí levná baltská jídla a pizzy.

Kafijas veikals

Lencu 4, tel. 27 575. Otevřeno 08:00 - 20:00, Ne 11:00 - 20:00.

Zákusky a zmrzlina. Bohatý výběr káv.

Tik un Ta…

Priekulu pagasts, tel. 27 117.

Otevřeno 17:00 - 24:00, Pá 17:00 - 02:00, So 15:00 - 02:00, Ne 24:00. (3 - 4Ls)

Tři minuty jízdy nebo rychlé chůze od centra. Baltská kuchyně a několik lahůdek jako paella a kuře Parmesan. Stylový interiér. Zkuste ovocný koktajl s vanilkovou šťávou s moučníkem.

Co můžete navštívit?

Cesiský hrad

Hrad byl postavený v raném 13. století a sloužil jako pevnost livonského řádu až do 16. století. Poničen v roce 1577, kdy vojska cara Ivana Hrozného obléhala hrad. Říká se, že obyvatelé hradu zvolili raději dobrovolnou smrt než ruské zajetí, když nechali zapálit několik sudů střelného prachu . Archeologické vykopávky tuto pověst potvrzují. Obnova hradu započala v padesátých letech 19. století.

Cesiské muzeum historie

Pils 9. tel. 22 615. Otevřeno 10:00 - 17:00. V Po zavřeno. Vstupné: 0,50 latů.

Toto muzeum zachycuje dějiny cesiské oblasti od doby bronzové až do třicátých let 19. století. Staré nástroje a klenoty naleznete v přízemí. Brnění, středověké mince, rukopisy a exponáty z první světové války si můžete prohlédnout v prvním a druhém patře Místní fotografická výstava je umístěná ve třetím a čtvrtém patře. Vyjdete-li nahoru na vyhlídkovou věž, objeví se před vámi nádherný pohled z ptačí perspektivy na město Cesis. Po prohlídce muzea si můžete odpočinout v zahradě, kde se vám pro změnu naskýtá vyhlídka na hradní rozvaliny. Nemůžete minout dílnu Daumants Kalnind 'Seno rotu kalve', kde se vyrábí a prodávají napodobeniny artefaktů z lotyšských archeologických vykopávek.

Luteránský kostel sv. Jana

Skolas 8, tel. 24 448. Prohlídka v angličtině: dospělí 0,40 latů, děti 0,10 latů.

Postavený v letech 1281-1284. Jako u většiny luteránských kostelů není interiér nikterak zdobný, ale stojí za to ho navštívit pro dobře zachovanou kryptu z 15. století.

Středověké svátky

Dvě místní organizace pořádají středověké večery pro turistické skupiny v cesiské hradní zřícenině. Nutné dohodnout předem. Obvyklý středověký večer se skládá z tradiční hostiny a představení v krojích. Pro další informace kontaktujte Cesiské muzeum historie v Pils 9, tel. 22 615/948 88 77 nebo hotel Cesis Danlat na telefonu 22 392 nebo 20 122.

Cesu alus daritava

Lencu 9/11, tel. 22 245.

Pivovar byl založen v roce 1590 a původně byl zbudován přímo na hradě, ale později ho přesunuli o několik stovek metrů dál na sever, kde funguje dodnes. Vaří se zde nejstarší značka piva v Pobaltí a patrně i v celé severní Evropě.

Okolí Cesisu - Araisu ezerpils

Drabesu pagasts. Severozápadní břeh jezera.

Necelých 10 km od Cesisu je osada Letgalian z 9. století. Po mnoha letech archeologických vykopávek a usilovného výzkumu zde byl vytvořen model části původního osídlení. Můžete projít malými vchody Letgalianských domovů a odhalit tak dávnou lotyšskou minulost.

Hotel Melturi

Drabesu pagasts, tel./fax (41) 96 710.

(jednolůžkový 6 – 15 Ls, dvojlůžkový 12 – 18 Ls, suita 30 Ls).

11 km na jih od Cesisu, bokem hlavní silnice. Prostorné, moderní jedno a dvoulůžkové pokoje buď s vlastní koupelnou, nebo bez ní. Suity jsou veliké s kabelovou televizí, krbem a velkou koupelnou. Honosná restaurace, sauna, kulečníky a konferenční místnost je rovněž k dispozici.

Národní park Gauja - Sigulda

Sigulda je turisticky nejnavštěvovanější město hned po Rize a má pro to i dobrý důvod. Toto ospalé městečko, rozprostírající se na vysokém břehu řeky Gaujy, oplývá legendami a lidovými tradicemi. Je zde bývalá středověká pevnost livonského řádu, ale také bobová dráha na světové úrovni nebo jediná lanová dráha v Lotyšsku, což je při V blízkosti je ráj pro milovníky přírody a sportovní nadšence. V zimě je to dokonalé místo odpočinku.

Jak se tam dostanete?

Z Rigy odjíždějí pravidelné autobusy a vlaky. Cesta vlakem trvá asi hodinu a patnáct minut. Autobus staví mimo město, a tak se raději zeptejte řidiče na zastávku Sigulda.

Kde se ubytovat?

Sigulda

Pils 6, tel./fax 97 22 63. (jednolůžkový 20 Ls, dvoulůžkový 24 – 30 Ls).

Kamenná budova ve středu města nabízí zcela západní jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje různých velikostí. Bar a konferenční místnost je k dispozici.

Ezeri

Siguldas pagasts, tel. 97 30 09, fax 97 38 80.

(jednolůžkový 20 Ls, dvoulůžkový 24 – 30Ls).

Taxíkem kousek od centra. Moderní zařízení ve venkovském stylu. Pokoje se liší nepatrně ve velikosti, ale všechny jsou světlé a vkusně zařízeny. Sauna, kulečníky a konferenční sál je k dispozici.

Senleja

Turaidas 4, tel. 97 21 62, fax 790 16 11.

48 pokojů (jednolůžkový 14 Ls , dvoulůžkový 22 Ls , trojlůžkový 12 Ls).

Velký hotel sovětského stylu u jeskyně Gűtmaňa nabízí čisté pokoje s vlastní koupelnou, ale omšelý nábytek vypovídá o tom, že hotel pamatuje lepší časy.

Kam si zajít?

Bylo by přehnané říci, že kulinářství dosahuje v Siguldě vysoké úrovně, ale najde se tu několik míst, která stojí za vyzkoušení:

Aparjods

Ventas 1a, tel. 790 24 55. Otevřeno 12:00 - 24:00. (6 Ls)

Zajímavá a originální restaurace vyzdobená ve stylu tradičního lotyšského statku. Sedněte si vedle rozpálených kamen a objednejte si třeba nadívaného bažanta či humra.

Dzelme

Ausekla 5, tel. (+371-2) 97 38 98. Otevřeno 08:00 - 22:00, Po 08:00 - 18:00.

Nikterak drahá kavárna v blízkosti nádraží přezdívaná „akvárium“ pro svůj interiér, který charakterizují nádrže s tropickými rybami a tučňáky z barevného skla.

Pils muiza

Pils 16, tel. (+371-2) 97 21 62. Otevřeno 12:00 - 02:00.

V zámku Sigulda z 19. století se můžete pokochat nejen hradní zříceninou, ale také bifteky, jídly z vepřového, místní rybími specialitami.

Senleja

Turaidas 4, tel. (+371-2) 97 21 62. Otevřeno 12.00 - 02:00.

Rozumné ceny za obrovské porce. Nabízejí se především rybí jídla. Jestliže jste movití, objednejte si smaženého žraloka (haizivas fileja) za 6,21latů (asi 400 Kč). Co se týče moučníku, doporučují se „erotické banány“ (erotiskie banani).

Tris draugi

Pils 9, tel. 97 37 21. Otevřeno 08:00 - 22:00. Bar otevřen 12:00 - 02:00. (1 – 2 laty)

Pro rozpočet turisty je to příjemné místo, tento velký bufet nabízí dobré, laciné jídlo jako je šašlik, vepřový kotlet a hovězí Stroganov.

Co můžete navštívit?

Většinu zajímavých pozoruhodností lze nalézt v sousedním středověkém hradu Turaidas, včetně hrobu Turaidas Roze (lotyšské dívky, která si raději vybrala smrt, než aby se vzdala na seně polskému šlechtici) a Dainu Kalns (Vrch písně). Vlídný a cizími jazyky mluvící personál turistické kanceláře vám poskytne spoustu informačních brožur v angličtině a němčině.

Gutmana ala

Asi 50m daleko od Turaidas iela (ulice).

Největší lotyšská jeskyně není jen přírodním skvostem, ale také místem mnohých legend. Jedna z pověstí hovoří o tom, jak livský náčelník Rindaugas obvinil svou ženu z nevěry a ukryl ji na srázném břehu řeky Guaja . Její nešťastné slzy se slily v proud, který vyhloubil jeskyni.. Tento pískovcový výtvor přírody nese ještě nápisy ze 17. stol.

Sigulda – hradní rozvaliny

Hrad byl postaven německými křižáky v letech 1207-1226 a bylo to první opevnění zbudované mimo Rigu. Hrad byl zničen během velké severské války (1700-1721). Zbylé rozvaliny byly zčásti zrestaurovány.

Krimulda – hradní zřícenina

Hrad pochází ze začátku 14. století a vypínal se na břehu řeky Vikmeste až do chvíle, kdy byl zničen během polsko-švédské války (1600-1629). Zůstaly ruiny.

Krimulda - kostel

Kousek východně od Siguldy leží jedna z nejstarších cihlových budov v Lotyšsku- z roku 1205. Starý kostel byl několikrát přestavován a obnovován. Místní lidová tradice tvrdí, že popel proslulého livského náčelníka Kaupo je pohřben kdesi pod základy kostela.

Dráha pro sportovní boby

Obří trať, postavená jugoslávskými experty v roce 1981, byla jediným takovým zařízením v bývalém Sovětském svazu. A musí to být dobrá dráha, protože zde trénoval lotyšský bobista Sandris Prusis, který se umístil jako pátý na olympijských hrách v Naganu. O víkendech sjíždí od 12 hod. jeden z místních řidičů pro zájemce o jízdu na letních sportovních bobech (ty mají kola) Tato atrakce stojí asi 3 laty.

Makarsova turistická kancelář

Peldu 1, tel. 97 37 24/924 49 48.

Anglicky a německy mluvící Janis Makars vás vezme do přírody na trampování, organizuje výlety na lodích po řece Gauje a pro běžkaře lyžování v národním parku Gauja.

Bungee jumping

O víkendech si můžete skočit z kabiny lanové dráhy, vedoucí napříč gaujaskou roklí. Pro více informací volejte tel. (+371-2) 97 25 31.

Valmiera

Hlavní město oblasti Vidzeme (100 km severovýchodě od Rigy) na březích řeky Gauja s pískovcovými útesy a borovicovým lesem. Je zde jezdecké centrum u jezera Burtnieku s krytou jízdárnou. V sousedním Baili se může lyžovat po celý rok na 200 metrové umělé sjezdovce. Naleznete zde také tratě pro horská kola.

Kde se ubytovat?

Baili

Kaugura pagasts (v okolí Valmiera), tel. (+371) 422 18 61, fax (+371) 422 19 22.

3 dvoulůžkové (15 Ls), chatky po 4, 6, 9 a 12 (2 – 7,50 Ls/osoba). Snídaně: 1,60Ls.

Lyžování po celý rok na sousedním umělém svahu. 3 hodiny s možností zapůjčení vybavení a s lístky na vlek vás přijde na 5 latů. Půjčují se zde také loďky, stany a spací pytle.

Pakavs motel

Beates 5, tel. (+371-2) 33 060.

Jednolůžkový 15 Ls, dvoulůžkový 22 Ls, trojlůžkový 27 Ls, čtyřlůžkový 32 Ls.

Salaspils

Pamětní místo koncentračního tábora (22 km jihovýchodně od Rigy), kde nacisti zavraždili tisíce židů. Na jedné zdi jsou slova „Země sténá za touto bránou“. Uvidíte bývalé ubikace, šibenice a další hrůzy, provázející genocidu židovského národa. Dojedete tam vlakem z Rigy, zvolíte-li jihovýchodní směr na Ogre, Lielvarde nebo Aizkraukle. Sedmá zastávka je stanice Darzini.

http://cesty.in/album/lotyssko2006/#64

Kurzeme (západní část)

Pobřeží Livů a mys Kolka

Pobřeží Livů se nachází na severozápadě země v blízkosti mysu Kolka. Livové, kteří mluví ugrofinským jazykem, jsou příbuzní Finů, Estonců a Maďarů. V minulosti žili po území celého Lotyšska. Když němečtí křižáci zakládali Rigu v roce 1201, bylo to právě na místě několika livských rybářských vesnic na březích Daugavy. Kvůli nízké porodnosti, moru a četným válkám Livové vymírali, zbytek žije právě zde. Livonka Pauline Klavina v loňském roce četla některé své básně v livonštině pro Britský národní filmový a zvukový archív, takže jazyk bude uchován pro potomky moderní technologií.

Během sovětské éry byla oblast nepřístupnou vojenskou zónou, což znamenalo další úpadek livskému národa, neboť tradiční livonští rybáři byli nuceni jít za prací do větších přístavů. Ale na druhé straně se díky této zóně podařilo uchovat jedinečnou krásu kraje. Lotyšská vláda se proto rozhodla v roce 1991 vyhlásit pobřeží Livů za chráněnou oblast. Jedná se o14 vesnic ležících od Purciems (11 km jižně od Kolky) k Luzna (49 km jihozápadně). Platí zde zákaz stavby hotelů a jiných turistických zařízení.

Poslední Livové

Žije pouze asi 20 rodilých mluvčích, a asi 100 lidí se hlásí k livonské národnosti. Po nabytí nezávislosti se zvýšil zájem vysokoškoláků o jazyk a od roku 1996 univerzity v Lotyšsku nabízejí livoštinu jako studijní předmět.

Po dvou hodinách jízdy na severozápad od Rigy se ocitnete v Kolce. Ve městě si můžete zakoupit tradiční kukuřičný chléb v obchůdku u jižního vstupu do města. Vedle je restaurace Ruta, která je otevřena od 12:00 - 01:00 a není vůbec špatná. Hotel o patro výš má 13 dvojlůžkových pokojů za 20 latů včetně snídaně a jeden luxusní dvojlůžkový pokoj za 40 latů. Všechny místnosti mají svou vlastní sprchu, toalety, minibar a televizi. Zahnete-li doprava a projdete-li kolem zastaralé radarové věže, můžete pak dojít k mysu Kolka. Zde se rižský záliv spojuje s Baltským mořem. Varovná značka upozorňuje, že je v tomto místě plavání nebezpečné. Objevíte zde také futuristickou sochu slunce.Špinavá silnice vás dovede na jihozápad, kde můžete navštívit několik vesnic, jejichž prosté dřevěné domy zůstaly nedotčeny dvacátým stoletím. Nejkrásnějšími vesnicemi je Pitrags, Vaide, a Kosrags.

Mazirbe

18 km na jih od Kolky je Mazirbe. Je zde Livské kulturní centrum (Libiesu Tautas Nams v lotyštině, Livlist Rovkuoda v livštině) postavené v roce 1938 s podporou Maďarska, Finska a Estonska. Uvnitř je malé muzeum fotografií předchozích generací Livů. Je zde uložena i livská vlajka - zelená představuje lesy, bílá symbolizuje písečné pobřežní pláže a modrá znamená moře. První srpnovou neděli se zde shromaždují všichni Livové a na závěr házejí do moře věnce na památku rybářů, kteří v něm nalezlii svou smrt. O týden dřív se koná mládežnická akce, při které se mluví pouze livsky.

Mikeltornis

Dále směrem na Ventspils leží Mikeltornis. Dominuje mu velký maják, a poprosíte-li obsluhu, můžete se dostat nahoru, abyste si vychutnali panoramatický výhled na okolí. Na místním hřbitově jsou hroby Livů včetně pomníků dvou básníků.

Kuldiga

Kuldiga je situována nad vodopád široké a malebné řeky Venty v Kurzeme. Kuldiga je považována za jedno z nejstarších a nejlépe zachovaných měst v Lotyšsku. Ačkoli první písemné zmínky jsou z roku 1242, je město považováno za místo starého kurského (Kursi) osídlení, jak se praví ve vikingské legendě z 9. století. Původní hradní val bývalého lotyšského kmene leží zhruba 3 km na severozápad na levém břehu řeky.

Vodopád, jeden z nejširších v Evropě, zamezoval lodím v další cestě po řece, tudíž tato příznivá okolnost přispěla k prosperitě Kuldigy. Proto byla také ve 13. století důležitým přístavem a obchodním centrem. O dvě století později město tak prosperovalo, že se stalo s řadou jiných velikých přístavů, jako Hamburk, Brémy či Riga, členem prestižní pobaltské obchodní organizace - Hanzovního svazu.

V roce 1561 bylo založeno Kurzemské vévodství a Kuldiga se stala jeho hlavním městem. Ve svém zlatém věku za vlády vévody Jakuba (1642 - 1682) bylo město centrem průmyslové výroby a loďařství. Vévoda prodával válečné lodě do Anglie a sám si také vytvořil vlastní loďstvo, které získalo kolonie v Tobagu v Karibském moři a v ústí řeky Gambie v západní Africe.

Toto centrum řemesel a obchodu bylo zničeno za velké severské války (1700-1721) a zdecimováno následným morem. Kuldiga již nikdy nezískala svou dřívější velikost a slávu, ale její krásné a historické ulice s domy s červenými střechami lahodí oku turisty.

Jak se tam dostanete?

Ačkoli Kuldiga nemá vlakové spojení s Rigou, autobusy z rižského autobusového nádraží odjíždějí docela pravidelně. Bohužel umístění nádraží v Kuldize není zcela výhodné pro turisty, neboť leží dobrých 10 až 15 minut od centra města. Obvykle stojí před nádražím pár taxíků.

Kde se ubytovat?

Jana Nams

Liepajas 36, tel. (+371-33) 23 456, tel./fax (+371-33) 23 785.

(8 dvoulůžkových 20-22 Ls). Snídaně v ceně.

Prostorné, nedávno zrekonstruované pokoje s kabelovou televizí a velkými moderními koupelnami. Přátelské, rodinné ovzduší. K dispozici je sauna a malý bazén.

Kursa

Pilsetas laukums 6, tel. (+371-33) 22 430, fax (+371-33) 23 671.

(25 jedno, dvoj a trojlůžkových 6 – 18 Ls).

V sovětském stylu. Jednolůžkové pokoje jsou malé, ale pohodlné a čisté, s vlastní koupelnou a televizí. Dvojlůžkové jsou v základě stejné, ale prostornější.

Kam si zajít?

Jana Nams

Liepajas 36, tel. (+371-33) 23 456. Otevřeno 07:00 - 23:00. (2 – 3 laty)

Zajímavá kombinace cihel a dřevěných trámů a moderní výzdoby v modré a oranžové. Dobrá lotyšská kuchyně. Můžete dostat místo u krbu.

Labirints

Jelgavas 2, tel. (+371-33) 23 645. Otevřeno 10:00 - 23:00. (2 laty)

Rušná hospoda s akváriem. Standardní lotyšské jídlo a pop hudba.

Namins

Kalna 25a, tel. (+371-33) 22 697. Otevřeno 11:00 - 24:00. (2 – 4 laty)

Útulný bar a restaurace s velkým krbem. Zkuste jednu z mořských rybích specialit. Cizí i domácí sudové pivo.

Picerija Serrata

Liepajas 18. Otevřeno 09:00 - 18:00, Ne 10:00 - 16:00. (1 lat)

Pizza a další rychlé občerstvení. Oblíbená studenty.

Co navštívit?

Nejlépe poznáte město a vychutnáte si jeho krásu, když se budete brouzdat jeho klikatými uličkami. Následující památky byste neměli minout.

Luteránský kostel sv. Kateřiny

Baznicas 33.

Původní stavba ze dřeva ze 13. století byla největším bohoslužebným místem, avšak v roce 1615 vyhořela. Rekonstrukce kostela proběhla v roce 1672.

Katolický kostel Svaté trojice

Raina 6.

Malebné náměstíčko s kostelem obklopeným dřevěnými domy.

Liepaja

Lipaja je třetí největší lotyšské město, které bylo za časů sovětské éry izolováno, neboť se zde nacházela sovětská námořní a ponorková základna. Město je nezamrzajícím přístavem. Městské ulice lemují aleje lip. Symbolem kulturního života Liepaje je rock. Toto oblastní centrum navštívilo mnoho fantastických kapel. Stojí za návštěvu, ať už na několik dní nebo jen několik hodin.

Jak se tam dostanete?

Jezdí sem z Rigy i Klaipedy pravidelně vlaky i autobusy. Chcete-li se dostat z nádraží do města, dejte se po Rigas iela, nastupte do tramvaje a jeďte pět zastávek. Pozor, nenechejte se zmást, v Lipaji je pouze jediná tramvajová linka, tudíž mají všechny tramvaje označení číslo 1!

Kde se ubytovat?

Feja

Kurzemes 9 (vchod z Peldu), tel. (+371-34) 22 688/25 945, fax (+371-34) 27 667.

7 pokojů, jednolůžkový (26 – 38 Ls), dvoulůžkový (34 – 50 Ls).

Nejlepší místo k ubytování. Je to malý „rodinný hotel“ s restaurací v suterénu. Hlídané parkoviště si rezervujte předem!

Liva

Liela 11, tel. (+371-34) 201 21.

128 pokojů, 52 jednolůžkových (3 – 18 Ls), 63 dvoulůžkových (4 – 21 Ls), 13 luxusních (25 – 35 Ls). Hotel vlastní město a nabízí ubytování vhodné pro všechny, movité i ty s méně naditou peněženkou.

Nicava Motelis

Nicas pag., tel. (+371-35) 34 162, fax (+371-35) 34 173.

Majitelé jsou stejní jako u hotelu Feja.

Kam si zajít?

Ilze

Graudu 23, tel. (+371-34) 26 724. Otevřeno 09:00 - 02:00, Čt - So 09:00 -04:00.

V suterénu, nedávno otevřeno. Hospoda, živá hudba o víkendu, čepuje se Uzvaras.

Jack Daniels bars

Kungu 25, tel. (+371-34) 239 07. Otevřeno 12:00 - 24:00, Pá, So 12:00 - 03:00.

Whisky je drahá (2,30 latů - 150 Kč - za 50 gramů), ale místnost v americkém stylu je příjemné místo k relaxaci . Podnik je populární u Švédů, kteří často přijíždějí do města. O víkendech živá hudba. Místní tvrdí, že tento bar má nejlepší atmosféru.

Pablo

Zivju 3, tel. (+371-34) 801 98. Otevřeno 10:00 - 05:00.

Hodně oblíbený podnik.

Pile

Brivzemnieka 38, tel. (+371-34) 276 73. Otevřeno 11:00 - 01:00, So - Ne od 12:00.

Levné a zajímavé jídlo, satelitní televize, západní časopisy. Místní mladí lidé tvrdí, že vypadá jako tisková kancelář. Zákaz kouření mezi 11:00 - 18:00.

Put Vejini amphitheatre

Hlavní koncertní aréna ve městě, která hostí v srpnu největší liepajskou akci Dzintarský rockový festival. V létě, když je počasí nejteplejší, konají se zde v pátek a v sobotu diskotéky. Od pláže je to, co by kamenem dohodil.

Co byste měli vidět?

Bývala sovětská námořní základna

Sami ji těžko najdete, ale řeknete-li taxikáři, že chcete na kara osta (vojenský přístav) nebo přesněji zemudenu baze (ponorková základna), naskytne se vám nezvyklý zážitek. Mezi ostatními vyřazenými loďmi je i hrstka ponorek, dnes už jen bezvýznamné stíny důmyslných válečných zbraní, kterými kdysi byly. Na zdi ponorkové základny je ruské graffiti a je v něm napsáno: „Nelezte na lodě – jsou otrávené“, ale buďte bez starosti, sdělení není pravdivé Pravoslavný kostel, dříve honosný důstojnický klub carské éry, je dnes opuštěný.

Architektura

V Liepaji naleznete řadu kostelů i jiných budov vystavěných za slavných dnů vévodství Kurzeme. Ale město oplývá také zajímavou secesní architekturou z přelomu století, kdy se město mohutně rozrůstalo. Vznikaly průmyslové podniky a Liepeje byla spojena železnicí s Rigou. Nejlépe poznáte Liepaju, zajistíte-li si prohlídku přes turistický klub.

Pobřeží

Koupání v moři je závislé na počasí, ale i pouhá procházka podél pobřeží hodně uklidňuje. Na ulici Kurmajas se nachází velký pomník rybářů ztracených na moři, postavený už za sovětské éry, který však nebyl stržen pro svou hodnotu, nezávislou na ržimu.

Sabile

Zvláštní město ležící 123 km západně od Rigy. Má nejsevernější vinice na světě (je i v Guinnessově knize rekordů), které po letech zanedbávání opět slouží svému účelu. Vyšplháte-li se na Vinu Kalns (Vinný vrch), nabídne se vám hezký pohled na město.

Ventspils

Když Lotyši myslí na Ventspil, tak je napadnou tři věci: přístav, řeka Venta a Baltské moře. Obvykle v tomto pořadí. Není to žádná náhoda, protože tahle kombinace přivedla Ventpils k prosperitě, zničení i k znovuzrození.

V historických dokumentech se mluví o městu jako přístavu už v roce 1263. Ventspils ale dosáhl rozkvětu až za vlády livonského řádu, který zde na konci 13. století zbudoval hrad v ústí řeky Venty. Ventspils jako nezamrzající přístav se stal strategickou základnou pro obchod na Baltském moři. Zlaté časy prožíval jako centrum lodního stavitelství pro vévodu Jakuba z Kurzeme. Bohužel pro vévodu a pro Ventspils tato doba netrvala dlouho. Velká severská válka zdecimovala město tak, že zde zbylo jen sedm rodin. Veliké kurzemské vévodství, které se první zapojilo do boje se Švédskem, bylo nakonec zabráno Ruskem v roce 1795. Ventspils byl obnoven jako hlavní ruský nezamrzající přístav na začátku 19. století. Byl také důležitým přístavem během lotyšské meziválečné doby a také během sovětského obsazení. V současnosti je Ventspils dvanáctý největší přístav v Evropě a těší se nejnižším počtem nezaměstnaných v Lotyšsku. Bohatství města se projevuje v renovaci starého města.

Jak se tam dostanet?

Do Ventspilsu se lze dostat autobusem i vlakem. Autobusy odjíždějí z Rigy z autobusového nádraží skoro každé dvě hodiny, ale vlaky pouze dvakrát denně. Cesta vlakem trvá asi tři a půl až čtyři hodiny a autobusem může trvat od tří do šesti hodin. Autobusové nádraží je ve středu města, ale vlakové je kousek od centra.

Kde se ubytovat?

13 enkuri (13 kotev)

Locu 12, tel. 23 217. (1 jednolůžkový 5 Ls, 3 dvoulůžkové 10 Ls, 2 trojlůžkové 15 Ls).

Žlutý dům kousek od pobřeží nabízí malé a vkusné pokoje s televizí a dřevěnou postelí pokrytou tradiční lotyšskou přikrývkou. Sprchy a toalety jsou společné, ale čisté.

Dzintarjura (Jantarové moře)

Ganibu 26, tel. 22 719. 66 pok. (jednolůžkový 30 Ls, dvoulůžkový 45 Ls, suity 120 Ls).

Nenechejte se zmást šedivým průčelím budovy, hotel byl zcela renovován a nabízí kvalitní pokoje za pěkně vysokou cenu. Pokoje jsou malé, ale moderní se satelitní televizí, telefonem zapojeným na digitální ústřednu a vlastní koupelnou. Suity jsou prostorné a zahrnují stejný komfort, navíc s obrovskou vanou, ale styl interiéru je tak trochu nevkusný. Jedna suita má dokonce vlastní saunu! K dispozici je kavárna a bankomat.

Enkurs (Kotva)

Enkuru 1 (vstup zevnitř z celní zóny), tel. 22 833. (3,50 Ls za na noc).

Tato budova sloužila v minulosti jako úřadovna místního rybářského kolchozu. Nevadí-li vám trhliny v omítce na stropě a zdech, společné příslušenství (toalety na každém poschodí a sprchy v suterénu), můžete se zde ubytovat a získáte úžasný výhled na pobřeží a přístav. Slovo „hotel“ vám pomůže projít přes stráž ve vrátnici celního úřadu.

Kam si zajít?

Bowling klub

Tirgus laukums 1, tel. 27 644. Otevřeno 12:00 – 03:00.

Tento moderní bowlingový klub má dvě dráhy, které stojí od 6 do10 latů za hodinu podle denní doby. Ceny se zdají být přemrštěné, ale je to bohužel jediný místní bowling.

Civil Ostgals

Ganibu 19, tel. 951 43 21. Otevřeno 12:00 – 02:00.

Podobný většině barů v přístavním městě. Přitahuje podivné typy námořníků, místních a turistů, kteří vykládají přehnané historky. Mluví v různých jazycích a je jim jedno, zda někdo z jejich společníků rozumí nebo ne. Existuje pravidlo: Jestliže nechápete jednoduchá slova, prostě se smějte a plácněte řečníka do zad. Levné pivo.

Livonija

Kuldigas 13, tel. 23 011. Otevřeno 11:30 – 01:00. (3 – 4 laty)

Leží v centru města. Velká restaurace v prvním podlaží a bar v suterénu. Typické pobaltské pokrmy nejsou špatné, ale nelze doporučit nic z jejich rybích jídel. V pátek, v sobotu a v neděli se po 20. hodině stává z restaurace diskotéka.

NB (Kulečníkový sál)

Plata 7/9, tel. 24 669. Otevřeno 14:00 – 02:00.

Jestliže máte chuť si zahrát kulečník, je to pro vás místo jako stvořené. Kulečník stojí 1,50 – 2 laty na hodinu.

Upis

Tirgus laukums 1, tel. 27 644. Otevřeno 12:00 – 03:00. (3 – 4 laty)

Podkrovní restaurace v rekonstruované historické budově je nepochybně nejlepší a nejoblíbenější ve městě. Jídelní lístek obsahuje širokou a různorodou nabídku baltských pokrmů a impozantní výběr mořských ryb. V přízemí je už zmiňovaný bowlingový klub.

Nákupní tip

Globuss (knihkupectví)

Kuldigas 30, tel. 28 871. Otevřeno 09:30 – 18:00, So 10:00 – 15:00. V Ne - zavřeno.

Pravděpodobně jediné místo ve městě, kde se dá koupit mapa Ventspilsu.

Co navštívit?

Ventspilské námořní etnografické muzeum pod širým nebem

(Ventspils juras un zvejniecibas brivdabas muzejs) Rinku 2, tel. 24 253/24 467.

Otevřeno 11:00 – 18:00. Zavřeno Po. Vstup: 0,60 latů.

Historie lotyšského rybolovu a plavby ve Ventspilském kraji. Staré rybářské lodě a obrovské kotvy. Vše na ploše čtyř hektarů. Také autentické rybářské hospodářství, které sem bylo přemístěno a znovu sestaveno. Nadšenci železnice se mohou projet historickým úzkokolejným vlakem taženým parní lokomotivou v neděli od 11:00 – 16:00 hodin. Ve vstupní hale je umístěna malá námořní výstava. Nepřehlédněte obří velrybí čelist! Výklad v angličtině a v lotyštině.

Ventspilské muzeum oblastní historie a umění

(Ventspils novada vestures un makslas muzejs) Akmenu 3, tel. 22 031.

Otevřeno 11:00 – 18:00. Zavřeno: Po. Vstup: 0,50 latů.

Muzeum zachycuje vše od období neolitu a končí vyhlášením lotyšské nezávislosti v roce 1991. Staré lotyšské hudební nástroje jako dudas (dudy – Lotyši také mají dudy). Je zde mapa světa včetně země vévody Jakuba ze 17. století (tři červené body označují Kurland a jeho dvě kolonie v Tobagu a v ústí řeky Gambie v západní Africe). Muzeum má také slušnou sbírku dřevěného zemědělského nářadí. Výklad v lotyštině a ruštině.

Hrad Venta (Ventas pils)

Jana 17, tel. 22 031. Otevřeno 11:00 – 17:00. Zavřeno Po a Tue. Vstup: 0,60 latů.

Na levém břehu řeky Venty byl vybudován v 13.a 14. století hrad v klášterním stylu. Říká se, že dobře zachovaná věž je nejstarší existující maják v Pobaltí a její dva metry tlusté zdi sloužily po dvě století jako vězení pro lupiče. Vnějšek starého hradu byl zrekonstruován, ale interiér je velmi zničen. Návštěvník může poobědvat v místní kavárně.

Latgale (východní část)

Východní provincie Latgale se liší od zbytku Lotyšska v mnoha důležitých ohledech. Historicky je spjata s Polskem. Je zde velmi silné římskokatolické náboženství a lidé mluví dialektem, který zní jako úplně cizí jazyk. Chudoba z minulosti přetrvává a tato oblast má největší míru nezaměstnanosti, ale někteří lidé říkají, že právě proto jsou zde lidé vřelejší a otevřenější než obyvatelé na západě. Ostatní Lotyši však vidí Latgalijce jako prosté vesnické balíky. Je to však oblast nazývaná „zemí modrých jezer“. V Latgale je asi polovina všech jezer v zemi.

Daugavpils

Druhé největší město Lotyšska je také nejméně lotyšské. Asi 90 procent obyvatel je ruského, polského nebo běloruského původu. Kromě některých krásných kostelů a dalších architektonických památek je nejzajímavější zdejší multietnické prostředí. Daugavpils je velkým tranzitním místem mezi Ruskem, Běloruskem, Litvou a Lotyšskem.

Jak se tam dostanete?

Jedete-li vlakem, trvá cesta z Rigy asi 4 a půl.hodiny. Autobusem jen 3 a půl hodiny. Daugavpils má tři tramvajové linky.

Kde se ubytovat?

Latvija

Gimnazijas 46, tel. (+371-54) 29 003.

156 pokojů, jednolůžkový (10 – 16 Ls), dvojlůžkový (10.80 – 21Ls), trojlůžkový (10.80Ls), pololuxusní (37 Ls), luxusní (47 Ls). Snídaně je v ceně.

Dřívější vlajková loď turistiky v centru města. Zastaralý.Vyhněte se snídani! Konferenční místnost pro 15 lidí.

Senats

Liela 43, tel. (+371-54) 22 992.

Dvojlůžkový (6 Ls), třílůžkový (12Ls), 1 luxusní dvojlůžkový pokoj (12 Ls).

Sauna (12 Ls na 2 hodiny), Bazén a bar v hotelu. Hlídané parkoviště (2 laty za noc). Konferenční sál pro 50 lidí.

Kam si zajít?

Admiralu Klubs

Rigas 59, tel. (+371-54) 22 042. Otevřeno 24 hodin.Billiard & hrací automaty.

Dinaburga Centrs

Saules 23a, tel. (+371-54) 26 200.

Kavárna (07:00 - 20:00); Restaurace, bar, kasino (12:00 - 05:00). Denně živá hudba od 20:00; diskotéka až do 05:00.

Co navštívit?

Kostely

Početné katolické a pravoslavné kostely jsou typickým znakem latgalské krajiny, která má nejstarší náboženské tradice v Lotyšsku. Pokud budete v Daugavpilsu, jistě navštívíte katedrálu sv. Borise a sv. Gleba (Borisa un Gleba pareizticigo katedrale, Tautas 2, bohoslužba v 08:00 a 17:00 v ruštině), jeden z nejkrásnějších kostelů v Latgale. Jiná zajímavá stavba je pseudogotický kostel Martina Luthera.

Cietoksnis (Pevnost)

Asi 2 km severozápadně od centra.

Postavena v 19. století na místě, kde byl v roce 1582 založen Daugavpils. Vojenské užívání ukončeno v roce 1897 a pevnosti byla proměněna na skladiště. Je to jedna z mála zachovaných původních vojenských pevností v dřívějším SSSR. Až do druhé světové války zde byl také jezuitský kostel a klášter.

Latgaleské ZOO

Vienibas 27, tel. (+371-54) 26 789. Otevřeno 10:00 - 18:00.

Aglona

Do Aglony se dostanete autobusem, který odjíždějí z Rigy v pondělí, středu a pátek v 16:00. Cesta trvá 4 hodiny.

Můžete se ubytovat v Hotelu Aglona (Dormitories) na ulici Brola 5a, tel. (+371-53) 15 286. Za postel zaplatíte 2 laty.

Latgale je země modrých jezer. Nejkrásnější je jezero Rusonu. Toto jezero svým bohatstvím forem a barev v sobě slučuje veškeré charakteristiky všech latgalských jezer. Jezero není příliš hluboké, má zakulacený tvar a několik ostrovů, z nichž ostrov Priezu je zvláště pozoruhodný pro harmonii krásy rostlinstva a listnatých stromů.

Basilika Aglona byla katolickým centrem Latgale od pozdního 17. století, kdy zde dominikánský mnich založil klášter. Tento krásný kostel (226 km východně od Rigy) renovovaný před návštěvou Jana Pavla II je pro katolíky v Lotyšsku důležitým místem. Nejdůležitější den je 5.srpen, kdy věřící z celé Evropy přicházejí oslavovat svatořečení Panny Marie. Můžete zde zaslechnout písně, zpívané v latgalském dialektu.

Zemgale (jižní část)

Jelgava

Hlavní město provincie Zemgale se rozkládá na březích řeky Lielupe. První psané zmínky jsou z roku 1264, kdy livonský řád začal stavět na místě, kde se dnes nalézá Jelgava, dřevěný hrad. V době vévody Birona (1737 - 69) byl postaven nový jelgavský hrad. Během století se z Jelgavy vyvinulo obchodní a výrobní centrum. V 18. stoletím byla Jelgava hlavním lotyšským tiskařským centrem. Byly zde vytištěny první lotyšsky psané noviny. V 19. století se město stalo železničním centrem. Za druhé světové války bylo téměř zničeno. V současnosti je to jediný vnitrozemský námořní přístav v Lotyšsku a také nejvýznamnější průmyslové centrum Zemgale.

Jak se tam dostanete?

Autobus odjíždí z Riga denně. Můžete jet vlakem směrem na Liepaju nebo Meitene.

Kde se ubytovat?

Akva hotel

Birzes 49, tel. (+371-30) 42 444. 22 pokojů

Jednolůžkový (5 Ls), dvoulůžkový (10Ls), polo luxusní (15 Ls), luxusní (20 Ls).

Blankenfeldes Muiza mládežnická ubytovna

Blankenfeldes muiza, Jelgavas distr., Vilce, tel. (+371-30) 64 536. 15 postelí (1Ls / noc).

Jelgava hotel

Liela 6, tel. (+371-30) 26 193.

28 pokojů, jednolůžkový (4,50 Ls), dvoulůžkový (6 – 11Ls), trojlůžkový (9 Ls), luxusní (11 – 20 Ls) - vše bez snídaně. sauna (2,50 – 5 Ls za hodinu)

Magone mládežnická ubytovna

Magone, Jelgavas distr., Zalenieki, tel. (+371-30) 74 363.

28 postelí, luxusní pro max. 4 lidi (5 Ls za osobu).

Univerzitní hostel

A. Pumpura 7, tel. (+371-30) 29 936, fax (+371-30) 24 689.

37 pokojů (3 – 12 Ls). Banketní místnost pro 30 lidí. Mikrobus pro hosty.

Kam si zajít?

Katka

Liela 7, tel. (+371-30) 24 670.

Malá restaurace ve sklepení starého domu. Přátelská a útulná Dobrá strava, spíše levnější.

Kwatro

Driksas 1, tel. (+371-30) 22 996. Otevřeno 10:00 - 24:00.

Malá restaurace se spoustou zajímavých jídel - nejpopulárnější je cukas stilbini (2,25Ls).

Lielupe

Liela 6, tel. (+371-30) 26 193 V hotelu Jelgava.

V Pá a So diskotéka. Lehčí jídlo od 0,50 – 0,90 Ls a hlavní chod za 1,30 až 2,10Ls.

Lido

Liela 17, tel. (+371-30) 22 443. otevřeno 09:00 - 23:00.

Rychlá obsluha, rychlé občerstvení a ne drahé!

Monro

Akademijas 19, tel. (+371-30) 20 375.

Vždy horká káva, veliké porce a přátelská obsluha. Příjemné ceny.

Tonuss Naktsklubs

Uzvaras 12, tel. (+371-30) 22 149.

Jediný noční podnik v Jelgavě, levná restaurace, kulečníky, hrací automaty.

Co můžete navštívit?

Jelgavský zámek

Zámek byl navržen italským architektem F. B. Rastrellim a je to největší barokní palác v Pobaltí. Stojí na místě původního hradu z roku 1256 , který byl postaven livonským řádem v blízkosti řeky Lielupe. Zničen v roce 1919 a byl zrekonstruován.

Academia Petrina

Academia Petrina byla postavena jako akademické gymnázium. V centru budovy je vysoká věž, ve které byla až do roku 1919 první lotyšská hvězdárna. Dnes je zde Muzeum historie a umění Jelgavy.

Annas Baznica

Chrám sv.Anny je nejstarší v Jelgavě. Byl postaven v roce 1570 a pojmenován na počest princezny z Meklenburska. Oltář namaloval lotyšský umělec Janis Rozentals.

Jelgavská katedrála

Nezapomenutelný pohled na Jelgavu ze 75 metrové věže postavené v roce 1862.

Bauska

Bauska leží na kopci mezi řekami Musa a Memele a je to důležitá křižovatka a centrum bauského kraje. Město se začalo rozvíjet v 15. století, kdy zde livonský řád postavil kamenný hrad. Bauský hrad je posledním hradem v Lotyšsku postavený tímto řádem.

Jak se tam dostanete?

Autobusem z Rižského autobusového nádraží směrem Bauska.

Kde se ubytovat?

Bauska hotel

Slimnicas 7, tel. (+371-39) 24 705. Jedno a dvoulůžkové pokoje (3 – 11 Ls).

Darta ubytovna

Iecava, Grafa laukums 4, tel. (+371-39) 41 832.

Dvoulůžkový (5 Ls), 5, 6, nebo 13-ti postelové pokoje (2 laty za osobu).

Brencis motel

Iecavas district, na silnici Riga – Bauska (38 km od Rigy), tel. (+371) (39) 28 033.

5 dvoulůžkový (20Ls). Snídaně zahrnuta.

Kam si zajít?

Camilla bistro

Slimnicas 7, tel. (+371-39) 23 037. Otevřeno 9:00 - 23:00.

Co můžete navštívit?

Bauský hrad

Hrad byl postaven v roce 1443. V roce 1706 byl hrad zničen. V roce 1969 byl rekonstruován a teď slouží jako bauské hradní muzeum.

Rundale

Palác Rundale

Je to lotyšská odpověď na Versailles či Sans Soucis. Tento barokní palác (77 km jižně od Rigy) byl postaven mezi lety 1736 a 1767 pro vévodu z Kurzeme. Stavitelem byl italský Bartolemeo Rastrelli, který také postavil zimní palác v Petrohradu. Během války byl těžce poškozen a využíván Němci jako obilnice, ale opět byl opraven do své původní podoby. Zajímavostí pro nás je to, že zde trávila část svého dětství kněžna Zaháňská (známá z románu Babička od Boženy Němcové).

Zdroje

Lukáš Filip Turistický průvodce Lotyšskem. Frýdek-Místek, 2000.


Zobrazeno: 492 x

lotyssko.txt · Poslední úprava: 2021/10/14 11:32 autor: cesty