Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

gozo

Hlavní stránka MALTA

Ostrov Gozo

Ostrov Gozo náleží k maltskému souostroví a tedy i k Maltské republice. Rozloha ostrova Gozo je pouze 66 čtverečních kilometrů, ale na této malé rozloze můžeme najít mnoho zajímavostí. Gozo je od Malty vzdáleno 5 km a navzdory tak blízké poloze je trošku jiné. Na Gozo se z Malty dostanete trajektem, který z Cirkewwy na západě ostrova odplouvá co 45 minut. Po 20 minutách loď zakotví v malém gozitánském přímořském městečku Mgarr. Odsud pak jezdí linkové autobusy do různých částí ostrova.

Ostrov nabízí poklidnou romantickou atmosféru, krásnou přírodu, moře a skvělé podmínky pro potápění i jachtink. Ostrov nymfy Kalypsó má vlastní mýty a legendy, historii, architekturu, ale také kuchyni a řemesla a žije jiným životem a tempem než sousední Malta. Mnoho obyvatel Malty jezdí na Gozo odpočívat, na víkendové výlety nebo i dovolené do svých či pronajatých venkovských sídel.

Gozo se liší od Malty jedna tím, že je úrodnější a malebnější, ale zejména svými obyvateli. Jejich charakter se formoval po celá staletí, kdy ostrůvek, skoro nechráněný, byl často napadán a devastován piráty. Jejich hrdost na vlastní domov se pozná i v kráse a velikosti zdejších kostelů. Kupole dómu ve vesnici Xewkija je údajně svým průměrem třetí největší v Evropě.

Slovo „gozo“ znamená v kastilštině radost. Tento název dali ostrovu Aragonci ve 13. století. Tento nápad prý vzešel z latinského „Fertilis ab undis caput iffero“, což znamená ve volném překladu úrodná země vykukující z moře. Tento ostrov je malebnější než Malta, a také má více zeleně. Najdeme zde kopcovitou krajinu, zelená údolí, drsná pobřeží, schované zálivy a dobytčí farmy. Historie zde zanechala stopy už od své prehistorické éry.

Za největší prehistorickou památkou jede autobus severně od pomyslného hlavního města Victorie do vesnice jménem Xaghra. Vyvýšenému plató na jejím okraji dominuje komplex dvou na sebe navazujících megalitických chrámů, nazývaných Ggantija. Jsou to kyklopské stavby, mohutné a prastaré. Odhady jejich stáří se různí, některé prameny uvádějí dobu výstavby do roku 3 600 př. Kr., jinde se stáří odhaduje až na 7 tisíc let a říká se, že jde o nejstarší chrám pod otevřeným nebem na světě.

Několikatunové stavební bloky jsou vyskládány do obvodových stěn až šest metrů vysokých. Místní legenda vypráví, že je sem přinesl na své hlavě obr Sansuna ze vzdáleného místa nazývaného Ta´Cenc. Půdorys chrámového areálu tvoří dva jetelové listy srostlé k sobě. Komplex má rozměry 50 x 40 m. Kolem stěn i kvádrů vztyčených do podoby oltářních stolů jsou dnes všude ochranná zábradlí s provazy. Jen stěží si dokážeme představit, jak byly tyto chrámy stavěny, a jak byly tyto těžké kamenné kvádry převáženy a přenášeny z místa na místo.

Na Gozu se také nachází starobylá citadela Ta'Pinu, která se majestátně tyčí nad městem Rabat, a zároveň dominuje celému ostrovu. Citadela byla zbudována za arabské nadvlády v letech 870 až 1200. V roce 1551 během nájezdů Turků byla citadela obsazena a mnoho místních občanů bylo vzato do otroctví. Nyní je to velmi cenná historická památka, kterou není možné opominout při návštěvě tohoto ostrova. Malťané toto město nazývají Rabat - což znamená město, a Britská vláda jej v roce 1897 přejmenovala na Victoria, díky královnině jubileu, které bylo slaveno ten rok. Ve městě kromě citadely najdeme starobylou radnici, kostel sv. Jakuba, který byl úplně zničen během vichřice v roce 1970, byl znovu opraven do původní podoby.

Další zajímavostí jsou obrovské skalní pilíře vystupující z moře spojené velkým blokem kamene. Tento neobvyklý přírodní útvar je Malťany nazýván Azurovým oknem díky velmi hlubokému a tmavě modrému moři, které tento skalní útvar obklopuje. Nesmíme opomenout jeskyni Calypso, kde byl vězněn Odyseus bohyní Kalypso, a odkud je překrásný výhled na Ramla Bay – turisty velmi vyhledávanou ojedinělou pláž s načervenalým pískem.

Pokud strávíte několik dní na ostrově Gozo, je možné si tam půjčit auto. I v této oblasti se najde pozůstatek britské nadvlády nad Maltou - jezdí se zde vlevo. Pro Evropana trošku nezvyklá záležitost. Maltští řidiči jsou k sobě ohleduplní a ve větší míře používají klaksony, než jsme zvyklí u nás.

Tři ostrovy složené z Malty - největší, mystické Gozo a malinké Comino známé pro své Modré laguny - dohromady tvoří unikátní místa pro potápěče v srdci Středozemního moře.

Odkazy

gozo.txt · Poslední úprava: 2024/05/06 09:47 autor: cesty