Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

abu_simbel

Egypt – Abú Simbel

Abú Simbel

Asi 280 km jižně od Asuánu se nacházejí působivé skalní chrámy Abú Simbel. Faraón Ramses II. Veliký nechal vybudovat tento chrámový komplex ve 13. století před naším letopočtem.

Faraón Ramses II. Veliký vládl v letech 1279 až 1213 př. n. l. Za jeho vlády dosáhla země na Nilu skvělého hospodářského a kulturního rozkvětu. Žádný faraón po něm se mu nevyrovnal. Ramses vedl svůj národ s velkou obratností. Téměř 50 let panoval mezi Egyptem a jeho sousedními národy mír. Faraón byl přímo posedlý tím, že nechal všude ve své zemi stavět gigantické monumenty své všeobjímající moci. Božský král vytvořil z celého Egypta grandiózní památník svého vlastního díla. Oba chrámy v Abú Simbelu přesahují velikostí a významem všechny doposud vybudované skalní chrámy. Ramses II. si zvolil jako prostor pro oba skalní chrámy místo jménem Abú Simbel v Núbii.

Zde mezi prvním a druhým kataraktem na Nilu, této životadárné tepně starého Egypta, chtěl vybudovat sobě a své milované ženě Nefertari další úchvatný památník. Jsou povolány tisíce dělníků, aby zbudovaly chrám. S nejjednoduššími bronzovými a kamennými nástroji zahajují gigantickou stavbu. Chrámy mají být vytesány přímo do skály. Jedinečný záměr. Dělníci začínají hloubit skálu. Metr za metrem se prokopávají pomalu vpřed. Musí se odstranit tisíce tun vápence.

Dělníci se lopotně prohrabávají dovnitř hory. Ramses II. je nadšený přímo nadlidským výkonem svých dělníků: „Ó vy vyvolení dělníci, silní, se zdatnýma rukama, kteří pro mě budujete pomníky ve velkém počtu, zkušení v práci s drahocennými kameny, rozpoznávající žulová místa a s pískovcem důvěrně obeznámení.“ Nalevo a napravo od vchodu jsou vztyčeny vždy dvě 22 m vysoké mohutné kolosální sochy. Představují Ramsese II. a nesou nápisy „Ramses, miláček Amonův“, „Ramses, miláček Atumův“, „Ramses, slunce panovníků“ a „Ramses, vládce Obou zemí“ - Ramses II. inkarnace boha slunce Re. Velkou trojlodní halou, rámovanou osmi opěrnými pilíři, se dostaneme do zadní části chrámu. Reliéfy ve velké hale oslavuji válečné činy krále jako vítěze nad Syřany, Libyjci a Chetity v bitvě u Kadeše. Ve svatyni jsou čtyři sochy vytesané do kamene, představuji bohy Re-Harachte, Ptaha a Amona-Re a rovněž zpodobení božského krále Ramsese II.

Velký chrám je dimenzován tak, že dvakrát v roce - 20. října a 20. února - slunce svítí vchodem chrámu přímo na sochy. Malý chrám nechal Ramses II. zbudovat pro svou milovanou manželku Nefertari. Je zasvěcen královně a Hathoře z Ibšeku. Také malý chrám musel být pracně vytesán do vápence 21 m hluboko. Skládá se z haly se šesti pilíři, příčné haly se dvěma vedlejšími místnostmi a svatyně. Reliéfy na stěnách zobrazují scény korunovace a vyobrazení Nefertari.

Chrámové sochy představují vždy dvakrát Nefertari, Hathor a Ramsese. Veškeré postavy jsou asi 10 m vysoké. Pro ženu faraóna to byla obzvláštní pocta. Faraónova manželka ve stejné velikosti jako božský král! Zpravidla byly ženy králů zobrazovány výrazně menší. V 60. letech hrozí monumentům kvůli stavbě Asuánské přehrady zaplaveni. Záchrana probíhá díky jednomu z nejgigantičtějšich stavebních projektů novověku. Oba chrámy jsou přesunuty. 20 000 tun kamene je rozřezáno na 1036 jednotlivých dílů, rozebráno a znovu sestaveno 180 m ve směru do vnitrozemí a 64 m nad původním stanovištěm. V březnu 1968 jsou stavební práce ukončeny. Věčné sídlo největšího egyptského faraóna Ramsese II. je zachráněno.


Zobrazeno: 112 x

abu_simbel.txt · Poslední úprava: 2020/10/11 02:30 (upraveno mimo DokuWiki)